Menú

Treballar a l'IMET

Nota informativa

Podeu demanar CITA CONCERTADA per poder ser atesos/es de forma presencial a l'IMET. Podeu sol·licitar la cita en horari de dilluns a divendres de 8.30 a 12.30 h i de 15 a 17 h al telèfon 93 814 04 40 o al correu electrònic info@imet.cat 

 

També estem a la vostra disposició per consultes al correu info@imet.cat, a la nostra web i a les xarxes socials.

Ofertes obertes

Tècnic/a responsable de Manteniment (A2-23)

1 plaça laboral indefinida de tècnic/a responsable de manteniment del grup A2 nivell 23, de l'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per jubilació parcial d'un treballador de l'organisme autònom

Terminis de presentació
Termini de presentació d'instàncies 8 de novembre de 2021 a les 13 hores. 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació al DOGC (19/10/2021)

Ofertes tancades

Tècnic/a Mig (A2-21) Prospector/a

2 llocs de treball laboral temporal (1 lloc de treball a jornada completa i 1 lloc de treball al 50% de jornada) de Tècnic/a Mig (A2-21) Prospector/a per al Programa 30 Plus 2021

Terminis de presentació
Termini de presentació d'instàncies 27 d'agost de 2021 a les 13 hores
Termini de presentació d'esmenes 15 de setembre de 2021 a les 13 hores

Conserge

1 plaça laboral indefinida de Conserge del grup nivell 14 per jubilació parcial d'un treballador de l'IMET

Terminis de presentació
Termini de presentació d'instàncies Degut a que la data final de termini és en cap de setmana es trasllada la data final de termini al proper dia laborable 19 d'abril a les 13 hores
Termini de presentació d'esmenes 10 de maig de 2021 a les 13 hores
Nota informativa Inclou horari prova de català i data i horari prova de castellà
Nota informativa Informem que s'ha detectat un error de transcripció a la data de la convocatòria de les entrevistes, sent la data correcte: *DIMARTS 25/05/2021 i no el dimarts 22/05/2021

Tècnic Mig (A2-20) Orientador/a

1 lloc de treball laboral temporal a jornada complerta de Tècnic Mig (A2-20) Orientador/a per a la convocatòria de Formació d'oferta en àrees prioritàries 2020 (FOAP) pendents d'inici i atorgament.

Terminis de presentació
Termini de presentació d'instàncies ---

Tècnic/a Mig (A2-21) Prospector/a

2 llocs de treball laboral temporal (1 lloc de treball a jornada completa i 1 lloc de treball al 50% de jornada) de Tècnic/a Mig (A2-21) Prospector/a per al Programa 30 Plus

Terminis de presentació
Termini de presentació d'instàncies 23 de novembre de 2020 a les 13 hores

Tècnic/a Mig (A2-20) Prospector/a

2 llocs de treball laborals temporals de Tècnic/a mig Prospector/a dels Projectes Singulars del Servei de Treball de l'IMET per a properes concessions de subvenció pendents d'atorgament

Terminis de presentació
Termini de presentació esmenes relació provisional personese admeses i excloses 14 de juliol de 2020 a les 13 hores

Tècnic/a Mig (A2-20) Orientador/a-Tutor/a

4 llocs de treball laborals temporals de Tècnic/a mig Orientador/a-Tutor/a dels Projectes Singulars del Servei de Treball de l'IMET per a properes concessions de subvenció pendents d'atorgament

Terminis de presentació
Termini de presentació esmenes relació provisional persones admeses i excloses 14 de juliol de 2020 a les 13 hores

Conserge

1 plaça laboral indefinida de Conserge del grup nivell 14 per jubilació parcial d'un treballador de l'IMET

Terminis de presentació
Termini de presentació d'instàncies 7 de gener de 2020 18:00h *per a més informació consultar nota informativa
Informació adicional L'IMET romandrà tancat del 23 de desembre del 2019 al 3 de gener del 2020 (ambdós inclosos)

Tècnic Mig (A2-20)

2 llocs de treball laboral temporal de Tècnic Mig (A2-20) per al Servei de Treball de l'IMET per la convocatòria d‘Espais de Recerca de Feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (ERF 2019) pendents d'inici i/o atorgament

Terminis de presentació
Termini de presentació d'instàncies 7 d'octubre de 2019 13:30 hores

Tècnic/a Mig (A2-20)

1 lloc de treball laboral temporal de Tècnic Mig (A2-20) pel Servei de Treball de l'IMET per a la convocatòria de Formació d'oferta en àrees prioritàries 2019 (FOAP) pendents d'inici i/o atorgament.

Terminis de presentació
Termini de presentació d'instàncies 26 de setembre de 2019 18 hores

Ofertes de feina tancades amb més de 6 mesos d'antiguitat

Per obtenir més informació sobre les ofertes de feina ja finalitzades del llistat enviar un correu a personal@imet.cat

Categoria Descripció
1 lloc de treball laboral temporal de Prospector/a per al Programa 30 Plus 2019 (Tècnic Mig A2,21) per al Servei de Treball de l'IMET Contractació subordinada a l'atorgament de la concessió de la subvenció regulada per la resolució TSF/3060/2018 de 17 de desembre per la qual s'obre la convocatòria per al 2019 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1, Entitats promotores de programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys
1 plaça laboral tècnic/a mig (A2,21) indefinida per al servei de l'Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (EFAV) Bases reguladores que han de regir el concurs - oposició lliure de la convocatòria de proves selectives per a la provisió d'una plaça laboral indefinida de tècnic/a mig (a2,21) per al servei de l'escola de formació aeronàutica de vilanova i la geltrú (efav) de l'institut municipal d'educació i treball (imet) de l'ajuntament de vilanova i la geltrú
1 plaça laboral indefinida d'auxiliar administratiu/va del grup C2, Bases reguladores que han de regir el concurs - oposició lliure per a la provisió d'una plaça laboral indefinida d'auxiliar administratiu/va del grup c2, de l'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) de l'ajuntament de vilanova i la geltrú, per jubilació parcial d'una treballadora de l'organisme autònom.
2 places laborals indefinides de conserge del grup E nivell 14 Bases reguladores que han de regir el concurs - oposició lliure per a la provisió de dos places laborals indefinides de conserge del grup e nivell 14, de l'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) de l'ajuntament de vilanova i la geltrú, per jubilació parcial de dos treballadors de l'organisme autònom
2 llocs de treball laboral temporal de personal tècnic del programa espais de recerca de feina del Servei de Treball La data de finalització del contracte s'estableix a deu mesos de l'atorgament, sent l'inici d'aquesta contractació abans del 31 de desembre del 2018, quedant la contractació subordinada a l'atorgament de la concessió de la subvenció regulada per la resolució tsf/2222/2018, de 26 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per l'ocupació.
4 llocs de treball laboral temporal de tècnic/a mig orientador/a tutor/a dels projectes singulars del Servei de Treball La data de finalització del contracte s'estableix a 20/12/2019, quedant la contractació subordinada a l'atorgament de la concessió de la subvenció regulada per la resolució tsf/2159/2018, de 14 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
3 llocs de treball laboral temporal de prospector/a pel Servei de Treball de l'imet Convocatòries pendents d'inici i/o atorgament.
1 lloc de treball laboral temporal d'un/a tècnic/a especialista en integració social Pla pilot de prevenció d'abandonament escolar prematur (AEP) del Servei d'Educació
1 lloc de treball laboral temporal de prospector/a del Projecte Timol (A2-21) Servei de Treball de l'IMET
2 llocs de treball laboral temporals de Tècnic/a mig (A2,20) Funcions de personal tècnic d'acompanyament en el marc de l'orientació del programa UBICAT del Servei de Treball. la data de finalització del contracte s'estableix a 31 de desembre del 2018, quedant la contractació subordinada a l'atorgament de la concessió de la subvenció regulada per l'ordre tsf/220/2017 de 22 de setembre
1 lloc de treball laboral temporal de preparador/a del Projecte Timol (A2-21) Servei de treball de l'IMET, per a la substitució de baixa de maternitat
1 lloc de treball laboral temporal de prospector/a del programa 30 Plus 2017 del Servei de Treball. La data de finalització del contracte s'estableix a 31 de març del 2019, quedant la contractació subordinada a l'atorgament de la concessió de la subvenció regulada per la resolució tsf/1705/2017 del 12 de juliol
2 llocs de treball laboral temporal de preparadors/res del projecte TIMOL (inclusió a l'empresa ordinària de persones amb discapacitat intel·lectual) del Servei de Treball La data de finalització s'estableix a 22/12/17, quedant la seva pròrroga subordinada a l'atorgament definitiu amb caràcter retroactiu de la concessió de la subvenció 2017-2018, per part del departament de treball, afers socials i família de la Generalitat de Catalunya.
1 lloc de treball laboral temporal d'un/a orientador/a tutor/a, Contractació subordinada a l'atorgament efectiu de la subvenció destinada als programes integrals que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya, d'acord amb l'ordre tsf/318/2016, de 22 de novembre i la resolució tsf/2729/2016, de 24 de novembre
1 lloc de treball laboral temporal a temps parcial (25% de jornada) d'un/a tècnic/a d'acompanyament a la inserció Contractació subordinada a l'atorgament efectiu de la subvenció destinada als programes integrals que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya, d'acord amb l'ordre tsf/318/2016, de 22 de novembre i la resolució tsf/2729/2016, de 24 de novembre
1 lloc de treball laboral temporal d'un/a agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) Impuls d'accions formatives i ocupacionals innovadores a Vilanova i la Geltrú, contractació subordinada a l'atorgament efectiu de la subvenció destinada als programes de suport al desenvolupament local, convocatòria de 2016, del Servei d'Ocupació de Catalunya. resolució tsf/1695/2016, de 7 de juliol i l'ordre emo/258/2014, de 5 d'agost
1 plaça laboral indefinida, tècnic/a, grup A2 Bases reguladores que han de regir el concurs - oposició lliure de la convocatòria de proves selectives per jubilació parcial d'un treballador de l'organisme autònom

Promoció interna (ofertes tancades)

Categoria Descripció
1 Plaça laboral indefinida de Tècnic/a Mig (A2,21) per al Servei d'Educació Convocatòria i bases reguladores que han de regir el concurs-oposició per Promoció Interna de la convocatòria de proves selectives
1 Plaça laboral indefinida de Tècnic/a Mig (A2,21) per al Servei de Treball Convocatòria i bases reguladores que han de regir el concurs-oposició per Promoció Interna de la convocatòria de proves selectives
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord