Menú

Justificació de subvencions destinades a centres docents, modalitat Desplaçaments nucli urbà per sortides programades dins del PAE i/o proposades per l'Aj. de Vilanova i la Geltrú i/o IMET, 2023

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Per percebre la totalitat de les subvencions atorgades en el marc de la Convocatòria subvencions destinades a centres docents sostinguts amb fons públics d'ed. infantil i primària i ESO, modalitat Desplaçaments nucli urbà per sortides programades dins del PAE i/o proposades per l'Aj. de Vilanova i la Geltrú i/o IMET, any 2023, caldrà presentar la seva justificació no més tard del 30 de juny de 2024.

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

Els que s'estableixen a la Convocatòria 2023 i a les Bases Reguladores.

Qui el pot demanar?

Els centres docents sostinguts amb fons públics d'educació infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú.

Procediment

Presentar la justificació mitjançant aquest tràmit web. Cal disposar de certificat digital.

Per a la correcta justificació s'hauran d'annexar els impresos del tràmit indicats.

 

Documentació necessària

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital i signatura electrònica.

La documentació justificativa que s'haurà de presentar:

  • ANNEX 3. Justificació Memòria d’activitats desplaçament  En aquest annex 3, s'hauran d'adjuntar les factures i documents de valor probatoris de les despeses efectuades amb motiu de l’activitat objecte de la subvenció, per un import mínim de la subvenció concedida.
  • ANNEX 4. Acord Consell Escolar de Centre d'aprovació assignació ajuts
  • Sol.licitud de transferència bancària: només en el cas que no s'hagi presentat anteriorment o s'hagin d'actualitzar les dades.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Educació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració