Menú

Sol·licitud de subvencions destinades a centres docents, modalitat ajuts a l'escolaritat, igualtat d'oportunitats 2023

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

L'objectiu d'aquesta convocatòria és facilitar la participació de l'alumnat amb situació de necessitat socioeconòmica, en les sortides escolars dins d'horari lectiu, llibres i/o material requerit, garantint la igualtat d'oportunitats i el dret a l'accés de l'educació de forma equitativa i facilitar la gestió dels centres en el desenvolupament del seu projecte educatiu de forma extensa entre tot el seu alumnat i en benefici de tota la comunitat educativa.

Termini de la sol·licitud

Del 26 d'octubre al 9 de novembre de 2023

Com es pot tramitar:  Fora de termini
En línia a STA

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

Els que s'estableixen a la Convocatòria i a les Bases Reguladores.

Qui el pot demanar?

Els centres docents sostinguts amb fons públics d’educació infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú

Temps mitjà de resolució

El termini màxim per resoldre i notificar les sol·licituds presentades serà de dos mesos, a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Procediment

Els centres docents hauran de presentar una única sol.licitud per a aquesta modalitat i s'haurà de presentar en forma telemàtica, a través de la pàgina web de l'ajuntament, Seu Electrònica (www.vilanova.cat), on es podrà accedir al model de sol·licitud i els documents a presentar.

Per aquest tràmit és necessari disposar de certificat digital.

Documentació necessària

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital i signatura electrònica.

A la sol·licitud s'adjuntaran els documents següents:

  • Annex 1. Document amb la relació prevista del nombre d’ajuts sol·licitats
  • Annex 2. Certificat de l’acord d’aprovació de la sol·licitud del Consell Escolar de Centre o de la Junta Permanent i criteris de valoració de l’alumnat beneficiari
  • Annex 3. Relació del preu/cost per a l’alumnat dels llibres, material escolar i/o informàtic, activitats/sortides dins l’horari lectiu

En el cas que no ho hagin presentat anteriorment o s'hagin d'actualitzar les dades: Sol·licitud de transferència bancària. 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Educació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració