Menú

Programa Competents en el Treball

És un programa d'accions d'orientació, desenvolupament de competències, acompanyament a la inserció i treball amb suport de persones amb discapacitat intel·lectual a l'empresa ordinària. Es treballa principalment amb les persones i també amb les empreses de la comarca. El servei treballa a partir de l'adaptació de cada procés a les necessitats concretes de cada persona i/o empresa.

El marc d'intervenció és sempre des d'un entorn normalitzat (l'IMET és una entitat amb recursos per a tota la ciutadania) i es promou la participació en les accions dissenyades per a tothom. Així, es treballa des de la inclusió, i es parteix d'una concepció de la inclusió viscuda, transversalment, des de tots els àmbits


Objectius generals i específics

Amb el desenvolupament del projecte s'aconsegueix:

 • Disposar d'un dispositiu a nivell de comarca per a la inclusió a l'empresa ordinària de treballadors/es amb alguna discapacitat intel·lectual
 • Disposar els mitjans per mantenir la inserció aconseguida

Com a objectius generals que es plantegen aconseguir en el transcurs del projecte:

 • Millorar les condicions d'ocupabilitat de les persones amb més dificultats d'inserció sociolaboral
 • Sensibilitzar l'entorn laboral
 • Inserir a aquest col·lectiu en entorns ordinaris de treball, i promoure el manteniment de la inserció, facilitant mesures d'adaptació i seguiment de forma paral·lela a l'empresa i amb la persona

Per aconseguir els objectius principals se'n desprenen els següents:

 • Definir el perfil de cadascú, descobrir potencialitats i orientar respecte possibilitats laborals
 • Realitzar itineraris d'orientació i d'inserció fets a mida. Recolzar les persones en els itineraris fent activitats de motivació, orientació, formació desenvolupament de les competències transversals, bàsiques i tècnicoprofessionals i pràctiques en empreses
 • Consolidar les competències transversals necessàries per desenvolupar el rol de treballador/a
 • Aprendre processos de recerca de feina
 • Assolir i mantenir les competències tecnicoprofessionals en el lloc de treball
 • Afavorir el manteniment del lloc de treball

Respecte al teixit empresarial

 • Sensibilitzar el teixit empresarial respecte les possibilitats del col·lectiu
 • Conèixer les empreses de la comarca, les seves necessitats i el seu posicionament respecte el col·lectiu
 • Assessorar respecte el col·lectiu i les seves potencialitats
 • Assessorar respecte la LISMI, bonificacions, tipus de contractacions
 • Afavorir el procés d'inserció laboral i les adaptacions necessàries
 • Fomentar un bon clima a l'entorn laboral
 • Acompanyar en el procés de pràctiques i/o contractacions
 • Potenciar un entorn inclusiu contractador
 • Oferir el suport tècnic necessari per permetre i mantenir la inserció

La metodologia bàsica del projecte és la construcció d'itineraris personalitzats en funció de les característiques i necessitats de cada persona. D'entrada es parteix de les possibilitats i interessos de cadascú per pactar les actuacions a realitzar, sempre tenint de referència la inserció laboral al mercat de treball ordinari. Es tracta de fer un vestit a mida.

 

Rep subvenció per:

 • Atendre 30 itineraris mitjançant subvenció SIOAS entre 1/1/2022 i 30/6/2024. RESOLUCIÓ EMT/2649/2023, de 14 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2023 per a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS) (ref. BDNS 708778).
 • Atendre 20 itineraris mitjançant subvenció MAIS entre 1/1/2022 i 30/4/2024

ORDRE EMT/228/2023, de 17 d'octubre, de modificació de l'Ordre EMT/183/2023, de 14 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones perceptores de la renda garantida de ciutadania i/o en risc o en situació d'exclusió social (MAIS) (DOGC núm. 8960, de 18.7.2023).

Amb el suport de:

 • Logo gene empresa i treball
 • Logo gene empresa i treball
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord