Menú

Servei de registre

El Registre General de l'MET té com a funció acreditar l'entrada i recepció dels documents que es presenten, així com la sortida de tots els escrits i notificacions que emanen de l'IMET, de conformitat amb allò que disposen els articles 38 de la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú i 151 i següents del Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals. Article

El Registre General s'organitza en base a un Registre General d'ENTRADA i 4 Registres de SORTIDA, un per a cada Servei (Gestió, Treball, Educació i EFAV) així com aquells registres telemàtics que poguessin crear-se, de forma coordinada, interconnectada i integrada informàticament, de conformitat amb la normativa que els regula i amb aquest reglament. 

L'oficina del Registre General d'entrada de l'IMET s'ubica a l'InfoIMET i els diferents Registres de sortida per a cada un dels serveis s'ubiquen al Servei de Gestió de l'IMET.

Fins que no entri en funcionament el registre telemàtic de l'IMET els escrits i sol·licituds adreçats a l'IMET s'hauran de presentar en format paper.

L'horari de l'oficina del Registre General d'entrada, situat a l'InfoIMET, serà el que s'especifiqui a l'apartat corresponent de la pàgina WEB de l'IMET per a cada període. 

Els Registres de sortida de cada un dels Serveis de l'IMET funcionaran tots els dies hàbils, durant l'horari de treball del Servei de Gestió de l'IMET, a excepció dels períodes de vacances d'agost i Nadal, en els quals, l'IMET resta tancat. 

A l'oficina del Registre General d'entrada (InfoIMET) hi haurà sempre en un lloc ben visible un rètol en el que s'informi als ciutadans dels seus horaris d'obertura i atenció al públic, a efectes del Registre. Aquesta informació haurà de constar igualment al web municipal.

Si desitgeu utilizar el registre en línia podeu accedir al SERVEI DE TRAMITACIÓ AVANÇADA (STA)

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord