Menú

Aprenentatge i Servei Comunitari

QUÈ ÉS EL SERVEI COMUNITARI?

El Servei comunitari és una acció educativa destinada a  desenvolupar la Competència social i ciutadana en què l'alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, realitza un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l'exercici actiu de la ciutadania.

La seva finalitat és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís  cívic.

QUIN ALUMNAT L'HA DE FER?

A partir del curs 2019-2020 el Servei comunitari és de caràcter obligatori. Cada centre educatiu podrà triar en quin dels nivells de tercer o quart de l'ESO ho realitza.

COM FUNCIONA?

El Servei comunitari compren una part d'aprenentatge que es realitza dins de l'horari escolar i d'un servei a la comunitat que es fa, preferentment, fora d'aquest horari, d'acord amb les necessitats de l'entitat amb que és col.labora.

El temps dedicat al desenvolupament del projecte de Servei comunitari pot ser flexible, atenent al tipus d'activitat que es porti a terme, tot i que s'aconsella una dedicació de 20 hores, que inclogui un mínim de 10 hores de servei actiu a la comunitat.

QUINA METODOLOGIA FA SERVIR?

La metodologia per dur a terme el Servei comunitari és l'Aprenentatge servei (ApS), una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l'objectiu de millorar-lo.

Els alumnes, alhora que ofereixen un servei aprenen a ser ciutadans i desenvolupar el compromís cívic des de la pràctica i la implicació.

QUINS SÓN ELS ÀMBITS D'ACTUACIÓ?

 • Acompanyament i suport a l'escolarització (reforç escolar, classes de català a nouvinguts ...)
 • Suport a necessitats bàsiques (ajuda directa a col.lectius en risc, persones immigrades, discapacitats físics o psíquics ...)
 • Intercanvi generacional (llars d'infants, casals d'avis ...)
 • Medi ambient (conservació del patrimoni natural, estalvi energètic, reciclatge de materials ...)
 • Participació ciutadana (activitats culturals ...)
 • Patrimoni cultural (conservació de monuments, difusió de tradicions ...)
 • Projectes de solidaritat i cooperació (sensibilització i defensa dels drets Humans, causes humanitàries ...)
 • Preservació i manteniment del medi urbà
 • Lleure (espais i altres entitats d'educació en el lleure)

SI SOC UNA ENTITAT...

PODEM PARTICIPAR DEL SERVEI COMUNITARI?

Sí! De fet, és convenient que les entitats socials s'obrin a l'Aprenentatge Servei ja què és una nova generació de propostes educatives de gran significació. Un relleu que els arriba precisament per incorporar a l'educació la voluntat de servei que caracteritza el Tercer Sector Social.

I QUE GUANYEM COM ENTITAT?

Les entitats socials reben l'ajuda dels participants per tal de realitzar una mica millor les seves tasques habituals. No es tracta de fer feines sense sentit ni utilitat; han de ser aportacions que de veritat siguin una ajuda real i necessària.

A més, les entitats que s'impliquen en l'Aprenentatge Servei observen com les seves finalitats és difonen, primer entre els adolescents i joves que intervenen, posteriorment entre les persones relacionades amb els participants, i finalment a través de freqüents activitats de difusió incorporades al procés de l'Aprenentatge Servei. A més, el treball en xarxa que s'estableix entre els centres educatius i les entitats de l'entorn permet promoure l'associacionisme entre els joves.

COM A ENTITAT PARTICIPANT, M'HAURÉ DE COMPROMETRE A...

 • Rebre la informació i la formació per a desenvolupar el projecte.
 • Establir un conveni de col·laboració.
  - El Departament d'Educació signarà un conveni marc amb les entitats que col·laborin amb els centres de titularitat pública, que els facilitarà el Servei Educatiu del Garraf.
  - Els centres privats i concertats hauran de signar directament amb les entitats el document jurídic que correspongui.
 • Signar un document de compromís amb els centres educatius on constin els compromisos adquirits (tasques a realitzar, dates i horaris dels serveis ...).
 • Col·laborar en la concreció, seguiment i valoració del projecte.
 • Prendre part en la formació inicial de l'alumnat participant.
 • Col·laborar i coordinar-se amb els professionals del centre educatiu per tal d'obtenir el màxim d'efectivitat en les activitats.
 • Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil.
 • Difondre les pràctiques de referència que es realitzin.
 • Les persones de l'entitat que estiguin en contacte habitual amb l'alumnat participant haurà de disposar del certificat conforme no tenen antecedents de naturalesa sexual.

Enllaços relacionats

Vols participar? Contacta'ns!

serveieducacio@imet.cat
Tel. 93 814 0440 (ext. 7246)

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord