Menú

AVÍS INFORMATIU

S'ajorna la preinscripció i la matriculació de tots els ensenyaments, en totes les etapes, a causa de la situació actual. S'informarà sobre el nou calendari d'actuacions tant aviat com sigui possible. Comunicat aquí

Curs 2020-2021. Segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria (de P3 a 4t ESO)

QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ?
La preinscripció és el tràmit que cal fer per a poder accedir per primera vegada, o si es vol canviar de centre, a una plaça escolar a un centre sostingut amb fons públics.

QUI HA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ?
Les famílies amb filles o fills que el proper curs:

 • Vulguin accedir a P3 (nascuts 2017)
 • Iniciaran 1r d'ESO a un nou centre
 • Volen o necessiten canviar de centre
 • Accedeixen per primera vegada a la ciutat a qualsevol nivell educatiu

LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
L'imprès de la sol·licitud de preinscripció el podeu trobar:

 • Al web del Dep. d'Educació de la Generalitat de Catalunya (pdf).
 • Descarregar-la del web de l'IMET (pdf).
 • A l'OME (Oficina Municipal d'Escolarització), al c. Unió, 81 (IMET).
 • A qualsevol centre educatiu.

ON S'HA DE PORTAR LA SOL·LICITUD?
La sol·licitud s'ha de formalitzar en el termini establert signant-la i presentant-la, amb la documentació adjunta que correspongui.

 • Al centre educatiu escollit en primera opció, o bé
 • a l'OME.

Només es pot presentar una única sol·licitud de preinscripció. Si se'n presenta més d'una, s'invaliden els drets de prioritat.

Els centres educatius han d'acceptar totes les sol·licituds presentades dins del termini.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
Cal presentar, en tots els casos:

 • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne està en situació d'acolliment, la corresponent resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i còpia del DNI del tutor o tutora de l'alumne; si és un estranger comunitari, document d'identitat del país d'origen; si és extracomunitari, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.
 • Original i còpia del DNI dels alumnes majors de 14 anys (i dels menors de 14 si ja el tenen).

Important

Les sol·licituds s'ordenen per:

 1. Criteris específics de prioritat.
 2. Suma de la puntuació dels criteris generals.
 3. En igualtat de puntuació dels criteris generals, pel criteri complementari.
 4. Sorteig de desempat.

Per desfer les situacions d'empat que es produeixen després d'aplicar els criteris de prioritat, a cada sol·licitud presentada s'assigna aleatòriament un número que es farà públic amb la relació de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions. 

El Departament d'Educació explica l'algoritme que es fa servir per assignar aleatòriament el número de desempat de cada sol·licitud de preinscripció al següent enllaç (html)

Per conèixer els diferents criteris de prioritat i la documentació que cal presentar per poder-los acreditar, consulteu la següent guia (pdf) o aquest enllaç (html)

La matrícula

Un cop acabat el procés d'assignació de plaça, no us oblideu de formalitzar la matrícula. Si no ho feu en el període establert, es perdrà la plaça reservada.

Per formalitzar la matrícula cal presentar en les dates establertes la documentació que acredita el compliment dels requisits acadèmics o altres que siguin exigibles, si no s'han presentat amb anterioritat.

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI o el NIE, és imprescindible presentar-lo renovat en el moment de la matrícula.

Centres educatius de la ciutat

Vilanova disposa d'una xarxa de centres que ofereixen un nivell educatiu de qualitat, amb projectes educatius singulars i amb sinèrgies compartides: l'infant com a protagonista.

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

L'OME és un instrument de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments pel que fa a l'escolarització de l'alumnat d'educació infantil (3 a 6 anys), educació primària (6-12 anys) i secundària obligatòria (12-16 anys).

L'horari d'atenció al públic de l'OME és:

Matins de dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores
Tardes de dimarts i dijous de 16 a 18 hores

C. Unió, 81 (IMET) - Tel. 93 814 04 40
info@imet.cat

Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord