Menú

Preinscripció PFI-PTT

Llistat preinscripcions curs 2020-21

Llistat persones admeses als cursos aquí

Llistat persones preinscrites assignades aquí

Relació provisional pel PFI Adaptat aquí

Preinscripció PFI

Les preinscripcions als PFI seran del 25 de maig al 5 de juny

Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19,  per la preinscripció al PFI-PTT cal tramitar la sol·licitud amb suport informàtic. S'haurà de descarregar la sol·licitud de prescripció del següent enllaç i enviar-la per correu electrònic a: a8960024@xtec.cat

Només per a casos excepcionals, i per les famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, es podrà tramitar de forma presencial i amb cita prèvia a:

INS F.X. Lluch i Rafecas
Doctor Zamenhof, 30 - 08800 Vilanova i la Geltrú. 
Tel. 93 815 37 67

En el cas del PFI adaptat, per la preinscripció cal contactar amb egonzalez@imet.cat.

Preinscripció PFI

Documentació necessària (PFI-PTT)

Totes les persones sol·licitants han de presentar:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si el/la sol·licitant és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

En el cas d'acreditar la condició de discapacitat: s'ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si no n'hi ha, un informe de l'EAP en el qual s'indiqui l'existència d'indicis raonables que l'alumne presenta discapacitat.

Documentació acreditativa dels criteris específics (PFI-PTT)

# Proximitat del domicili 
La proximitat del domicili al lloc on es cursa el PFI es considera segons les àrees d'influència que determinen els Serveis Territorials del Departament d'Educació o el Consorci d'Educació de Barcelona:

- Quan el domicili es troba dins l'àrea d'influència 1 del centre: 30 punts.
- Quan el domicili es troba dins l'àrea d'influència 2 del centre, però no en la seva àrea d'influència 1: 15 punts.

Document: original i còpia del DNI del sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. Si el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

# Participació per primera vegada en un PFI o en d'altres equivalents
Quan el sol·licitant no ha cursat un PQPI, ni un PFI, ni un cicle de formació professional: 20 punts.

Document: cap, l'acreditació es fa marcant la casella corresponent de la sol·licitud de preinscripció.

# Anys d'escolarització d'ESO
Per cada curs: 5 punts.

Document: certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.

# Últim curs d'ESO
- Quart: 20 punts
- Tercer: 10 punts.
- Segon: 5 punts.

Document: certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.

# Entrevista
Els alumnes fan una entrevista en què es valora l'adequació del programa a la seva situació, els seus interessos, motivació i aptituds així com la seva manca d'experiència laboral. Pel resultat de l'entrevista: 0, 10, 20 o 30 punts.

Matrícula

Els dies indicats al calendari, els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula; els que no ho fan es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades i així ho comuniquin al centre. 

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre les ofereix als participants que en el procés de preinscripció no hagin estat assignats, tot respectant l'ordre obtingut en el procés de preinscripció.

Informació i consultes

Per a qualsevol dubte o comentari ens podeu enviar un missatge a:

info@imet.cat

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord