Menú

Col·legi Santa Teresa

Qui som

Tipus de centre: concertat
Codi del centre: 08031502
Oferta formativa: segon cicle d'Educació Infantil (P3, P4 i P5), Educació Primària, ESO, Cicle Formatiu de Grau Mitjà (info), Cicle Formatiu de Grau Superior (info)

La nostra escola catalana, inclusiva i arrelada a les festes i culta de la ciutat, s'inspira en els principis i valors de San Enric i Santa Teresa. La nostra finalitat educativa promou el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes, planteja un model d'educació integral. Oferim els medis adients per accedir i potenciar les capacitats de cadascú, ajuda a desenvolupar i integrar els diferents aspectes de la persona respectant i orientant el seu ritme de creixement i vetlla per què dia a dia siguin més autònoms mitjançant metodologies innovadores, creatives i competencials.

Serveis del centre

 • Horari: Educació infantil i primària: 9 a 13 i de 15 a 17 h
 • Servei d'acollida matinal
 • Menjador escolar, amb monitors del centre
 • Servei d'orientació Psicopedagògica (alumnes, famílies i professorat)
 • Logopèdia (CREDA), psicopedagoga (EAP) del Departament d'Educació de la Generalitat i Serveis Socials de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
 • EIxYou. Escola d'idiomes
 • Colònies des de P3 a 6è (cada dos cursos en llengua anglesa).
 • Activitats extraescolars
Qui som

Línies generals del centre

 • La nostra intervenció educativa es regeix pel principi d'atenció a la diversitat de tot l'alumnat amb la intenció de fer possible i viable una escola realment inclusiva, on tothom hi té cabuda i s'hi sent atès.

 • A més, com a escola cristiana, volem ser una escola oberta i solidària. El nostre objectiu és que els/les nens/es i els/les joves desenvolupin tots els seus valors personals i les seves capacitats, de forma que arribin a ser persones autònomes, responsables i lliures; arrelades a la seva realitat i obertes al futur; amb mirada positiva envers els esdeveniments i les persones que els envolten. És per això que proposem una formació integral de la persona des de la interioritat, la comunitat i la solidaritat.

 • Durant el nostre dia a dia centrem i prioritzem la comprensió lectora, entesa com la capacitat d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit; la comunicació audiovisual; l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, donant especial importància al treball de robòtica i impressió 3D; i l'educació en valors que es treballen tant de manera interdisciplinària, com també entre les diferents etapes des de totes les àrees i/o matèries.

 • Desenvolupar el currículum per a poder adequar els ensenyaments a l'entorn més proper participant de totes aquelles activitats que la vila ens proporciona a les escoles i als ciutadans en general, on els alumnes són protagonistes del seu aprenentatge des de la curiositat, la creativitat, l'esforç i el treball cooperatiu.

Com treballem a Infantil i Primària?

A l'Educació Infantil l'objectiu prioritari en aquesta franja d'edat és el de contribuir al desenvolupament integral dels alumnes tant a nivell personal, com maduratiu, físic, emocional, cognitiu i social.

Partim de la visió d'un infant que aprèn contínuament en constant interrelació amb tot i tots els que l'envolten. Guiem els seus aprenentatges i els posem en contacte amb els coneixements que considerem més importants de cada àrea i més significatius per a ells, tot respectant els diferents ritmes de treball i la diversitat de capacitats. És per això, que ens servim d'un seguit de metodologies on els alumnes són protagonistes del seu propi aprenentatge.

A l'Educació Primària pretenem educar als nens i nenes assegurant el seu desenvolupament personal i posant les bases d'una formació basada en l'autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu. Els donem a conèixer els elements bàsics de la llengua, l'entorn geogràfic, la història i les tradicions que els permetin arrelar-se al país, així com també poder participar en la construcció d'un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

Línies educatives destacades

 • Projecte d'Innovació: Té per objectiu fomentar el canvi de metodologia, transformant la nostra realitat educativa per tal de posar a l'alumne/a en el centre de tot aprenentatge, permetent així que tots els nostres alumnes aprenguin, al seu ritme i respectant la seva diversitat. Per fer-ho ens basem en la teoria de les Intel·ligències Múltiples. Algunes de les noves metodologies són les rutines, les paletes de comprensió, els projectes de comprensió, el treball cooperatiu, projectes Kilpatrick, ABP... Des de fa dos cursos l'Etapa d'Infantil també ha incorporat el treball per ambients a les nostres aules.
 • Projecte IntegraTIC:Implementació del projecte Robótica a l'EI, l'EP i l'ESO. Treball amb IPads a l'EI. Digitalització de les aules d'EI i EP mitjançant equips multimèdia (pissarres digitals interactives i pantalles digitals). A 1r, 2n i 3r i 4t de l'ESO i a CF treball amb portàtils mitjançant l'entorn virtual d'aprenentatge i/o llibres digitals.
 • Projecte Multilingüe: Anglès des de P3, auxiliar de conversa, AICLE (treballem la plàstica i la música en anglès), augment d'hores complementàries en anglès, desdoblament a 1r i 2n de l'ESO, complementària a 2n i 4t d'ESO i optatives a tota l'etapa, possibilitat d'acreditar el nivell d'anglès dins el marc comú europeu mitjançant l'EI x you (escola d'idiomes).

 

 • Projecte d'Atenció a la Diversitat: Vetlla per poder arribar a tothom. El nostre interès conjunt és aconseguir una escola plural, oberta i integradora, on tothom hi té cabuda i on els aprenentatges s'adapten a les necessitats de cada alumne.
 • AGENDA 21: Vetlla pel medi ambient, la sostenibilitat, la recuperació de residus i tot allò que fa referència en el manteniment i la millora del nostre entorn.
 • Projecte Mirar-te (interioritat): treballem amb els alumnes la coneixença d'un mateix i la relació amb l'entorn més proper. 
 • FEAC (Família – Escola, Acció Compartida): Espai de diàleg entre pares, mares i mestres.
 • Projecte biblioteca: Dinamitzem la biblioteca mitjançant múltiples activitats durant el curs. I obrim la biblioteca en horari extraescolar.
 • Projecte Amb el llibre sota el braç: Fomentem l'hàbit lector i el gust per la lectura.
 • Pla d'acció tutorial: Acompanyem a l'alumnat i a les famílies en la construcció de la personalitat de cada nen i nena, així com en la seva socialització.

On trobar-nos

Rambla Principal, 71 - 08800
08800-Vilanova i la Geltrú

Tel. 938 930 617
a8031502@xtec.cat
http://vilanova.escolateresiana.com

Xarxes socials

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord