Menú

Col·legi Sant Bonaventura

Qui som

Tipus de centre: concertat
Codi del centre: 08031526
Oferta formativa: Segon cicle d'Educació Infantil (P3, P4 i P5), Educació Primària i ESO

Som un centre educatiu cristià i franciscà. Fundat el 1964 pels frares franciscans de Catalunya (OFM), el nostre és un col·legi d'iniciativa social, al servei de les famílies, obert i participatiu dins la societat catalana. Concertat amb la Generalitat de Catalunya, oferim l'ensenyament en el segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

Serveis del centre

 • Horari: Infantil i Primària: de 9 a 13 i de 15 a 17 h
  ESO: dilluns i dimarts: de 8 a 13.30 i de 15 a 17 h. Dimecres, dijous i divendres de 8 a 14.30 h
 • Servei d'acollida de 8 a 9h per a alumnat d'Ed. Infantil i d'Ed. Primària
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Servei psicològic i d'orientació
 • Activitats extraescolars
 • Colònies a P5 i en els finals de cicle
Qui som

Què proposem?

Tenim la voluntat de formar persones capacitades per enfrontar-se als reptes de la societat, responsables dels seus actes i compromesos amb la realitat que els envolta. És per això que fomentem una educació basada en el treball de la dimensió acadèmica, social i humana dels nostres alumnes, sempre guiats pels valors de Sant Francesc d'Assís.

Amb quin estil?
La Pau, la Responsabilitat, l'Esforç, la Germanor, l'Alegria i el Respecte són els valors que inspiren la feina diària de tota la comunitat educativa.

Amb aquesta voluntat, la nostra línia pedagògica es fonamenta en la utilització constant de la raó i el diàleg, l'acompanyament personalitzat de l'alumne en el seu procés maduratiu, una visió realista de la vida i la valoració de l'esforç i el treball.

Amb qui comptem?
La Comunitat Educativa del Col·legi Sant Bonaventura està formada per totes aquelles persones que col·laboren en la tasca educativa. Totes hi són cridades a una participació responsable i activa, en l'àmbit de les pròpies funcions. Per tant,

 • El personal educador: es comprometen a construir la comunitat educativa, essent autèntics educadors i promovent la col·laboració i participació dels altres membres.
 • Els pares i mares: conscients de la pròpia responsabilitat, han de crear un ambient familiar que asseguri l'educació integral, tot participant en l'orientació i marxa del centre.
 • L'alumnat: protagonistes de la seva educació, participen gradualment i responsable en la vida del centre.

Línies generals del centre

 • El nostre estil educatiu es caracteritza pel recurs constant a la raó i el diàleg, una visió realista de la vida i la valorització del treball i de l'esforç. 

 • La nostra línia pedagògica promou el desenvolupament competencial de manera transversal en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements relacionats amb diferents sabers.

 • La nostra proposta educativa s'emmarca, d'una banda, dins d'un programa de gestió de la qualitat que potencia la millora dels resultats acadèmics i en la gestió general del centre i, d'una altra, dins d'un pla de pastoral que fomenta la concreció del caràcter propi del centre amb el treball amb els/les alumnes dels valors humans i cristians que els han d'ajudar a créixer com a persones des del carisma pròpiament franciscà.

 

 • El centre compta amb un programa d'innovació educativa propi (Saber, Emprendre, Créixer) que fomenta l'adquisició no només de les competències bàsiques de l'alumnat sinó també de les competències òptimes i que posa l'accent en els aprenentatges plurilingües i d'intercomprensió romànica, el desenvolupament i ús de les noves tecnologies, la creativitat, el treball en equip i l'emprenedoria i el creixement interior de l'alumnat com a persones de Pau i Bé.

 • Oferim una formació acadèmica actual, innovadora, sòlida, acollidora, que contempla la diversitat de tot l'alumnat del centre i que passa pel desplegament d'un programa d'educació emocional i d'habilitats socials al llarg de totes les etapes de l'escolaritat que s'hi ofereixen.

 • Fomemtem la creativitat

  Fomemtem la creativitat

 • Treballem l'hort

  Treballem l'hort

 • Treball cooperatiu

  Treball cooperatiu

 • Art a la natura

  Art a la natura

Línies educatives destacades

 • En aquest sentit, cal destacar que en l'etapa d'Educació Primària es treballen els continguts del programa finès KiVa contra l'assetjament escolar, uns continguts a què donem continuïtat al llarg de l'etapa de l'ESO.

 • Des de fa quatre cursos oferim el Servei comunitari a 3r. d'ESO, en col·laboració amb Càritas i l'Economat de VNG i, des de fa dos cursos, també amb la residència d'avis Les Onades.

 • Aprenentatge multilingüe: En el Programa Integrat de Llengües del centre el català, com a llengua pròpia del nostre territori, té la consideració de primera llengua i constitueix l'instrument que vehicula els aprenentatges des de les etapes primerenques i fins al final de l'escolaritat. Garantim l'aprenentatge del Castellà com a llengua cooficial amb la programació de sessions/activitats en aquesta llengua a EI,  dins l'àrea de Matemàtiques (a Ed. Primària), i a l'ESO en les àrees de Matemàtiques, Ciències Socials i Ciències Naturals.

  Oferim Anglès com a primera llengua estrangera des de P3, s'ha implantat aquest idioma en una sessió setmanal de l'àrea de Medi en tota l'etapa d'Ed. Primària i a l'etapa de l'ESO les Ciències Naturals es treballen una part en anglès dins del projecte Science Bits. Comptem també amb el recurs d'un auxiliar de conversa nadiu que recolza les classes orals en llengua anglesa des de 1r d'EP a 4t d'ESO. Tenim desplegat el Marc d'Ensenyament de Llengües Vives a Ed. Primària, amb la realització de tallers per al treball oral de la llegua francesa. A l'ESO, l'alumnat té l'opció de cursar Francès com a segon idioma estranger en els quatre nivells d'aquesta etapa.

 

 • Aprenentatge en la natura: Aprofitant l'entorn privilegiat de natura que ofereix el centre, en tots els àmbits i etapes es realitzen activitats fora de l'aula que pretenen potenciar els aprenentatges vivencials i significatius de l'alumnat. Com a eixos transversals, a Ed. Infantil s'ha implementat un projecte d'Hort escolar, a Ed. Primària es realitzen treballs d'Hort escolar, Tecnologia sostenible i de Contacte amb la natura. A l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria, les activitats d'interioritat tenen en els espais exteriors un lloc ideals per al treball de la dimensió personal de l'alumnat.

 • Aprenentatges digitals: El Pla TAC de centre assegura l'adquisició de la competència digital de l'alumnat, amb el desplegament del treball cooperatiu amb dispositius mòbils al llarg de l'etapa d'Ed. Primària i l'ús de dispositius mòbils a nivell individual en els processos d'aprenentatge de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria.

 • Activitats escolars: Sortides i excursions a tots els cursos. Colònies a P5 i en els finals de cicle.
  Viatge a Florència-Assís a 2n d'ESO i Estada Lingüística a Londres a 4t d'ESO.

 • El centre participa en les activitats que ofereix l'Ajuntament de Vilanova dins el programa PAE i PAL. Celebrem les  Festes de Sant Francesc, la Castanyada, Nadal, Sant Antoni (Tres Tombs), Carnaval, Sant Jordi, final de curs i Festa de Graduació (4t d'ESO).

 • Activitats complementàries: Formen part del projecte educatiu i s'integren en el currículum escolar. L'escola imparteix tallers d'informàtica, d'expressió, científics, matemàtics, d'escacs, tècniques de treball i d'estudi, valors, salut, emprenedoria i creativitat. Les quotes d'aquestes activitats són aprovades pel consell escolar i autoritzades per la Delegació Territorial del Departament d'Educació.

 • Aules digitals

  Aules digitals

 • Servei comunitari (ESO)

  Servei comunitari (ESO)

 • Foment de la lectura

  Foment de la lectura

 • Intercomprensió romànica (ESO)

  Intercomprensió romànica (ESO)

On trobar-nos

Plaça dels Franciscans, 4
08800-Vilanova i la Geltrú

Tel. 938 106 511
colegi@santbonaventura.cat
http://www.santbonaventura.cat

Xarxes socials

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord