Menú

Col·legi Sant Bonaventura

Qui som

Tipus de centre: concertat
Codi del centre: 08031526
Oferta formativa: Segon cicle d'Educació Infantil (i3, i4, i5), Educació Primària i ESO

Som un centre educatiu cristià i franciscà. Fundat el 1964 pels frares franciscans de Catalunya (OFM), el nostre és un col·legi d'iniciativa social, al servei de les famílies, obert i participatiu dins la societat catalana. Concertat amb la Generalitat de Catalunya, oferim l'ensenyament en el segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

Serveis del centre

 • Horari: Infantil i Primària: de 9 a 13 i de 15 a 17 h
  ESO: dilluns i dimarts: de 8 a 13.30 i de 15 a 17 h. Dimecres, dijous i divendres de 8 a 14.30 h
 • Servei d'acollida de 8 a 9h per a alumnat d'Ed. Infantil i d'Ed. Primària
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Servei psicològic i d'orientació
 • Activitats extraescolars
 • Colònies
Qui som

Què proposem?

Tenim la voluntat de formar persones capacitades per enfrontar-se als reptes de la societat, responsables dels seus actes i compromesos amb la realitat que els envolta. És per això que fomentem una educació basada en el treball de la dimensió acadèmica, social i humana dels nostres alumnes, sempre guiats pels valors de Sant Francesc d'Assís.

Amb quin estil?
La Pau, la Responsabilitat, l'Esforç, la Germanor, l'Alegria i el Respecte són els valors que inspiren la feina diària de tota la comunitat educativa.

Amb aquesta voluntat, la nostra línia pedagògica es fonamenta en la utilització constant de la raó i el diàleg, l'acompanyament personalitzat de l'alumne en el seu procés maduratiu, una visió realista de la vida i la valoració de l'esforç i el treball.

Amb qui comptem?
La Comunitat Educativa del Col·legi Sant Bonaventura està formada per totes aquelles persones que col·laboren en la tasca educativa. Totes hi són cridades a una participació responsable i activa, en l'àmbit de les pròpies funcions. Per tant,

 • El personal educador: es comprometen a construir la comunitat educativa, essent autèntics educadors i promovent la col·laboració i participació dels altres membres.
 • Els pares i mares: conscients de la pròpia responsabilitat, han de crear un ambient familiar que asseguri l'educació integral, tot participant en l'orientació i marxa del centre.
 • L'alumnat: protagonistes de la seva educació, participen gradualment i responsable en la vida del centre.

Línies generals del centre

 • El nostre estil educatiu es caracteritza pel recurs constant a la raó i el diàleg, una visió realista de la vida i la valorització del treball i de l'esforç. 

 • La nostra línia pedagògica promou el desenvolupament competencial de manera transversal en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements relacionats amb diferents sabers.

 • La nostra proposta educativa s'emmarca, d'una banda, dins d'un programa de gestió de la qualitat que potencia la millora dels resultats acadèmics i en la gestió general del centre i, d'una altra, dins d'un pla de pastoral que fomenta la concreció del caràcter propi del centre amb el treball amb els/les alumnes dels valors humans i cristians que els han d'ajudar a créixer com a persones des del carisma pròpiament franciscà.

 

 • El centre compta amb un programa d'innovació educativa propi (Saber, Emprendre, Créixer) que fomenta l'adquisició no només de les competències bàsiques de l'alumnat sinó també de les competències òptimes i que posa l'accent en els aprenentatges plurilingües i d'intercomprensió romànica, el desenvolupament i ús de les noves tecnologies, la creativitat, el treball en equip i l'emprenedoria i el creixement interior de l'alumnat com a persones de Pau i Bé.

 • Oferim una formació acadèmica actual, innovadora, sòlida, acollidora, que contempla la diversitat de tot l'alumnat del centre i que passa pel desplegament d'un programa d'educació emocional i d'habilitats socials al llarg de totes les etapes de l'escolaritat que s'hi ofereixen.

 • Fomemtem la creativitat

  Fomemtem la creativitat

 • Treballem l'hort

  Treballem l'hort

 • Treball cooperatiu

  Treball cooperatiu

 • Art a la natura

  Art a la natura

Línies educatives destacades

 • Aprenentatge emocional i de la convivència
  El nostre centre té desplegat el projecte propi SENTIM I CONVIVIM (SiC) amb el qual s'estructuren els continguts d'aprenentatge relacionats amb el benestar emocional i la convivència des d'EI a l'ESO.

 • Aprenentatges coeducatius
  L'acció educativa al nostre centre va avançant cap a un sistema inclusiu que incorpora la igualtat de gènere i la coeducació per contribuir a la millora de la convivència, al desenvolupament de relacions afectives respectuoses sense discriminació per raó de gènere i a la prevenció de la violència masclista.

 • Aprenentatge plurilingüe
  En el Programa Integrat de Llengües del centre el català, com a llengua pròpia del nostre territori, té la consideració de primera llengua i constitueix l'instrument que vehicula els aprenentatges des de les etapes primerenques i fins al final de l'escolaritat.

  Garantim l'aprenentatge del Castellà com a llengua cooficial amb la programació de sessions/activitats en aquesta llengua a EI, dins l'àrea de Matemàtiques (a Ed. Primària), i a l'ESO en les àrees de Matemàtiques, Ciències Socials i Ciències Naturals.

  Oferim Anglès com a primera llengua estrangera des de i3 i s'ha implantat aquest idioma en una sessió setmanal de l'àrea de Medi en tota l'etapa d'Ed. Primària i a Ciències Naturals a 1r d'ESO. Tenim desplegat el Marc d'Ensenyament de Llengües Vives a Ed. Primària, amb la realització de tallers per al treball oral de la llengua francesa. A l'ESO, l'alumnat té l'opció de cursar Francès com a segon idioma estranger en els quatre nivells d'aquesta etapa.

  Potenciem l'aprenentatge plurilingüe i intercultural del nostre alumnat a través de dos eixos: coneixement i sensibilització per les diferents realitats lingüístiques que configuren la nostra comunitat educativa i desenvolupament dels coneixements d'intercomprensió romànica.

 • Aprenentatges digitals
  El Pla TAC de centre assegura l'adquisició de la competència digital de l'alumnat, amb la iniciació al treball digital a Ed. Infantil, el desplegament del treball cooperatiu amb dispositius mòbils al llarg de l'etapa d'Ed. Primària i l'ús de dispositius mòbils a nivell individual en els processos d'aprenentatge de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria.

 

 • Aprenentatge en la natura
  Aprofitant l'entorn privilegiat de natura que ofereix el centre, en tots els àmbits i etapes es realitzen activitats fora de l'aula que pretenen potenciar els aprenentatges vivencials i significatius de l'alumnat. Com a eixos transversals, a Ed. Infantil s'ha implementat un projecte d'Hort escolar, a Ed. Primària es realitzen treballs d'Hort escolar, Tecnologia sostenible i de Contacte amb la natura. A l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria, les activitats d'interioritat tenen en els espais exteriors un lloc ideal per al treball de la dimensió personal de l'alumnat.

 • Objectius per al Desenvolupament Sostenible
  Garantim el treball amb el nostre alumnat dels objectius per al desenvolupament sostenible de forma transversal i en totes les etapes. Només treballant amb els infants i joves des del moment actual podem donar-los eines per tenir en un futur un món més saludable, just i equitatiu, i donar-los eines perquè puguin contribuir a frenar el canvi climàtic.

 • Activitats escolars
  Sortides i excursions a tots els cursos. Colònies.

  Viatge a Florència-Assís a 2n d'ESO i Estada Lingüística en anglès a 4t d'ESO. El centre participa en les activitats que ofereix l'Ajuntament de Vilanova dins el programa PAE i PAL.

  Celebrem les Festes de Sant Francesc, la Castanyada, Nadal, Sant Antoni (Tres Tombs), Carnaval, Sant Jordi, final de curs i Festa de Graduació (4t d'ESO).

 • Activitats complementàries
  Formen part del projecte educatiu i s'integren en el currículum escolar. L'escola imparteix tallers d'informàtica, d'expressió, científics, matemàtics, d'escacs, plurilingües, valors, salut, emprenedoria i creativitat.

  Les quotes d'aquestes activitats són aprovades pel consell escolar i autoritzades per la Delegació Territorial del Departament d'Ensenyament.

 • Aules digitals

  Aules digitals

 • Servei comunitari (ESO)

  Servei comunitari (ESO)

 • Foment de la lectura

  Foment de la lectura

 • Intercomprensió romànica (ESO)

  Intercomprensió romànica (ESO)

On trobar-nos

Plaça dels Franciscans, 4
08800-Vilanova i la Geltrú

Tel. 938 106 511
colegi@santbonaventura.cat
http://www.santbonaventura.cat

Xarxes socials

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord