Menú

Escola Llebetx

Qui som

Tipus de centre: públic
Codi del centre: 08043929
Oferta formativa: Educació Infantil: I3, I4 i I5. Educació Primària: de 1r a 6è. Educació especial.
Nre. de línies: 1 línia. 3 SIEI.

La nostra escola va iniciar la seva activitat l'any 1968 basant-se en els principis de pedagogia activa i escola catalana. Des dels seus inicis va assumir la catalanitat, acollint en un procés d'integració també els nens i nenes de parla castellana. L'any 1980 es va constituir una cooperativa de pares, mares i mestres que van fer front a la construcció d'un nou edifici (l'actual) per tal que l'escola formés part de la Xarxa d'Escoles Públiques (va passar l'1 de juny de 1988).

Assumim des dels inicis i fins ara els punts per la reivindicació de l'Escola Pública: catalana, laica, democràtica i oberta a tothom.

Serveis del centre

 • Horari: de 9 a 12.30 i de 15 a 16.30 hores.
 • Servei de mainaderia de 8 a 9 h.
 • Servei de menjador amb cuina pròpia.
 • Activitats extraescolars.
 • Mestra d'audició i Llenguatge a la plantilla.
 • Logopèdia a través del CREDA i atenció psicopedagògica (EAP).
 • Conveni amb el CSMIJ per seguiment de casos i coordinació.
 • Colònies des de I3 a 6è
Qui som

Línies generals del centre

 • Treballem per tal que els infants es desenvolupin de manera global: àmbit afectiu, emocional i intel·lectual. Intentem que l'alumnat assumeixi amb curiositat i interès els aprenentatges i que cadascú aconsegueixi la seva integració social a l'aula, afermant el sentiment de pertinença a un grup que comparteix uns interessos.

 • Volem que l'alumnat aprengui a aprendre i a acceptar diferents maneres de pensar, d'actuar i de viure en un clima que potenciï la seguretat i la confiança.

 • Intentem fer de les aules uns espais on creixem en sabers, on són necessàries les normes per un bon clima de treball i convivència i on cadascú té clares les seves responsabilitats individuals i col·lectives.

 • En el nostre Projecte educatiu ens definim com:
  • Escola Acollidora: on tothom pot sentir-se ben rebut, acceptat i valorat.
  • Escola Dinàmica: on evolucionem en i amb el temps, estant predisposats a les innovacions i als canvis.
  • Escola Plural: on eduquem en la diversitat i aprenem a entendre i a respectar la diferència. Treballem amb i per la inclusió.
  • Escola Educadora: on tenim en compte la globalitat de la persona i proporcionem a l'alumne/a una formació integral. L'escola no només instrueix, educa junt amb la família.

Com es treballa a Infantil?

Ambients de lliure circulació a la Colla de Grumets (I3, I4 i I5)
Aquest projecte té com objectiu principal experimentar altres maneres d'ensenyar, d'aprendre i de treballar, basades en una pedagogia lliure i activa. Aquesta educació es basa principalment en l'acceptació i el respecte per la persona i té com a funció fonamental entendre i ajudar al nen/a a desenvolupar-se en totes les seves dimensions.

A més és l'infant el principal agent del seu aprenentatge, fa els seus propis descobriments mitjançant la pràctica i interioritza així els nous coneixements. Cadascú fa el seu procés individual, al seu ritme i sense imposicions.

Hi ha cinc ambients: art, llengua, matemàtiques, ciències i construccions.

I a Primària?

Treball per racons a la Colla Marinera (1r, 2n i 3r)
Els racons es realitzen partint el grup i facilitant el treball de forma cooperativa i col·laborativa.

Quan els alumnes fan racons, van a un lloc on han d'estar relaxats i molt còmodes. Els racons de llengua i matemàtics de la colla Marinera faciliten l'aprenentatge de l'alumnat. Els conceptes més abstractes els treballem de forma manipulativa, vivencial i lúdica de manera que tots els alumnes puguin arribar a assolir els continguts.

El material de racons és multinivell i divers per tal de donar resposta als diferents ritmes d'aprenentatge. El material està elaborat a partir dels continguts propis que marca el currículum. Aquest són diferents a cada trimestre.

Pràctica instrumental (3r, 4t, 5è i 6è)
A llarg de l'escolaritat, els alumnes toquen instruments de petita percussió i de percussió Orff de l'escola. Això s'inicia a I3 amb petita percussió i va creixent fins a cinquè/sisè que ja poden portar els seus instruments els que en tenen per fer algun conjunt.

Tocar un instrument ens apropa al llenguatge musical d'una manera real, també ens fa gaudir del treball en grup.

 • A 3r iniciem el treball amb l'harmònica.
 • A 4t introduïm l'ukelele.
 • A 5è i 6è treballem la flauta.

Pràctiques comunes a infantil i primària

Classroom (4t, 5è i 6è)
L'alumnat de l'escola disposa d'un compte de correu electrònic personal que haurà d'utilitzar per a treballar en les interfícies Drive i Classroom.

El Classroom funciona com una aula virtual on s'intercanviaran materials, tasques, documents i altres tipus d'arxius que facilitaran l'organització del treball a l'aula i permetran, quan calgui, l'avaluació individual o grupal.

D'altra banda, el Drive és un espai virtual personal on l'alumnat podrà desar i compartir tot el material elaborat on-line.

A la colla de Grumets i Marinera s'utilitza de manera puntual, mentre que a la colla de Navegants s'utilitza de manera habitual.

Projectes de treball
Aquesta forma de treballar permet a l'alumnat fer-se les seves pròpies preguntes, plantejar-se els seus propis reptes i buscar solucions a les seves inquietuds. Volem oferir un espai on puguin progressar, ajudant-los a crear la seva pròpia opinió crítica i a assolir responsabilitats.

De ben segur que aquesta forma de treballar no només els aporta coneixements, també afavoreix que l'alumnat s'impliqui, decideixi, planifiqui i es coordini en un conjunt de tasques que l'ajudarà al llarg de la seva vida a ser més autònom i independent.

Pensem que aquesta manera de treballar pot esdevenir una bona manera de motivar als infants, ja que aquesta eina de treball suposa per a ells i elles un gran repte personal, complir els seus propis objectius i la satisfacció del treball aconseguit.

Treball cooperatiu
És una metodologia educativa que es basa en el treball en petits grups heterogenis on l'alumnat treballa junt per millorar el seu propi aprenentatge i el dels seus companys/es. Els components essencials de la metodologia cooperativa són: Pensar en “nosaltres” i no només en el “jo”; ajudar i animar als companys/es del grup, sobretot quan tenen dificultats; cadascú s'implica per aportar al grup i no s'escuda en els altres.

Aquesta metodologia va iniciar-se a l'educació física, potenciant el treball dels valors a partir de les vivències així com l'autoavaluació i la coavaluació, però cada vegada està més integrada a les aules.

Musicoteràpia (alumnat que rep SIEI)
A l'escola fem sessions de musicoteràpia amb l'alumnat que rep SIEI. En aquest cas, la música no és el fi, sinó que és un mitjà per produir canvis en l'individu. La música és un element unificador i integrador que aporta ordre i estructura i potencia les capacitats cognitives.

També facilita l'expressió emocional i verbal, evoca records i pensaments, té efectes catàrtics i serveix de canalitzador emocional.

.

Línies educatives destacades

 • Idiomes: A partir de I5 treball de l'anglès dins l'aula. A la resta d'infantil s'introdueix a la tarda de joc, en el joc simbòlic.
 • Glifing a la colla Marinera (1r, 2n i 3r).

 • Es realitza piscina de I3 fins a I5 i  l'alumnat que rep SIEI.

 • Participació en el programa PAE i PAL.

 • L'alumnat de la colla de Navegants (4t, 5è i 6è) realitza diferents activitats al llarg del curs que ajuden a recollir fons per a realitzar el viatge de fi de primària: parada de venda de productes d'artesania per Nadal, per Sant Jordi,  per la festa de la primavera i de l'esport, espectacles... Activitats que culminen amb l'obra de teatre que caracteritza el final de l'estada al Llebetx, que es realitza cada any al teatre Principal.

 • Participem en projectes com l'Agenda 21 Escolar realitzant activitats relacionades amb el respecte pel medi ambient.

 • El fet de tenir tres SIEIs afavoreix i promou el treball inclusiu així com el respecte a la diferència.

On trobar-nos

Camí de Sant Gervasi, s/n 
08800-Vilanova i la Geltrú

Tel. 938 153 745
escolallebetx@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/escolallebetx/

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord