Menú

Preinscripció als Programes de Formació i Inserció (PFI)

AVÍS INFORMATIU

La presentació de les sol·licituds de preinscripció per al curs 2023-2024 és del 2 al 12 de maig de 2023

CURS 2023-2024: PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

QUI HA DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ?
Han de presentar la sol·licitud de preinscripció tots els alumnes que volen accedir a qualsevol programa de formació i inserció.

QUI POT FER LA PREINSCRIPCIÓ?
Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

CURS 2023-2024: PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

Calendari

 • Publicació de l'oferta inicial de places: 28 d'abril
 • Presentació de les sol·licituds de preinscripció: del 2 al 12 de maig
 • Entrevistes d'orientació i valoració: del 2 al 23 de maig
 • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades: 25 de maig
 • Presentació de reclamacions a la llista amb la puntuació provisional: del 26 de maig al 2 de juny
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 8 de juny
 • Publicació de l'oferta final de places: 28 de juny
 • Publicació de les llistes d'admesos: 28 de juny
 • Període de matriculació: del 3 al 14 de juliol de 2023

La sol·licitud de preinscripció

La preinscripció als programes de formació i inserció es fa de manera presencial als centres. Per fer-ho has de seguir els següents passos:

 1. Posa't en contacte amb el centre escollit per poder presentar la teva sol·licitud de preinscripció:
  • PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. IMET (cal demanar cita prèvia)
  • PFI Auxiliar en Muntatge i Manteniment d'equips informàtics Institut Joaquim Mir.
  • PFI Auxiliar en fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniquesInstitut F.X. Lluch i Rafecas.
  • PFI Auxiliar en centres sanitaris. Institut F.X. Lluch i Rafecas.
  • PFI ADAPTAT Auxiliar de comerç i atenció al públic (NEE). IMET (cal demanar cita prèvia)
 2. Presentat al centre escollit el dia i l'hora que t'han citat.
 3. Omple el formulari de preinscripció amb totes les dades que se't demanin. El pots portar imprès i omplert des de casa o ho pots fer al mateix centre. 
 4. Indica el llistat ordenat de centres als quals t'agradaria accedir ordenats per ordre de preferència.
 5. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica...).
 6. Adjunta tota la informació identificativa i dels criteris prioritaris que es requereixi. Porta l'original i una fotocòpia.
 7. Entrega la sol·licitud de preinscripció. Un cop presentada la sol·licitud de preinscripció se't donarà un resguard acreditatiu de la preinscripció.

Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

La sol·licitud de preinscripció

Quina documentació s'ha de portar?

 1. Formulari de sol·licitud d'inscripció.
 2. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l'alumne o alumna.
 3. Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
 4. Certificat d'estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.

Si l'alumne/a és menor d'edat també s'ha de presentar:

 1. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 2. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

Documentació acreditativa dels criteris de priotitat i complementaris
Segons pertoqui, cal adjuntar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats.

Quina documentació s'ha de portar?

Criteris de prioritat i bàrem que s'aplica

 1. Proximitat del domicili al lloc on es fa el programa, d'acord amb les zones educatives que es determinen per resolució de la direcció dels serveis territorials o de la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona:
  - Quan el domicili es troba dins la zona educativa1 del centre: 30 punts.
  - Quan el domicili es troba dins la zona educativa2 del centre, però no en la zona educativa 1: 15 punts.

 2. Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres d'equivalents.
  Quan la persona sol·licitant no ha cursat un programa de qualificació professional inicial (PQPI), ni un programa de formació i inserció, ni un cicle de formació professional: 20 punts.

 3. Anys d'escolarització a l'ESO.
  Per cada curs escolaritzat a l'ESO: 5 punts.
  Per a alumnat que no ha estat escolaritzat a l'ESO, cas que el jove hagi estat matriculat en un centre de formació per a persones adultes i presenti el document acreditatiu, se li comptaran 10 punts si ha estat escolaritzat tot el curs i 5 punts si ho ha estat parcialment.

 4. Últim curs fet a l'ESO:
  Si l'últim curs és quart: 20 punts.
  Si l'últim curs és tercer: 10 punts.
  Si l'últim curs és segon: 5 punts.

 5. Entrevista per valorar l'adequació del programa a la situació, els interessos, la motivació i les aptituds de l'alumne/a, així com la seva manca d'experiència laboral.

Pel resultat de l'entrevista que valora l'adequació del programa a la situació, interessos, motivació i aptituds de l'alumne/a i a la manca d'experiència laboral: 0, 10, 20 o 30 punts.

Assignació
Per assignar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'ordenen les sol·licituds segons la puntuació atorgada en funció dels criteris de prioritat, per ordre decreixent.

Criteris de prioritat i bàrem que s'aplica

La matrícula

La matrícula també es farà de manera presencial al centre assignat.

Molt important: si la matrícula no es fa en el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada, llevat que sigui per causes justificades.

El període de matriculació dels programes de formació i inserció per als alumnes preinscrits amb plaça assignada és del 3 al 14 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Si no pots fer la matriculació en aquestes dates, cal que presentis un justificant el més aviat possible al mateix centre, perquè si no es considera que renuncies a la plaça i la perds.

Si en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció el domicili al·legat no consta en el DNI, a la matrícula hauràs de presentar el DNI renovat amb l'adreça correcta.

Com es fa la matrícula?

 1. Truca al centre on tens plaça assignada i demana cita prèvia per formalitzar la matrícula.
 2. Presenta't al teu centre el dia i hora acordats per fer la matriculació.
 3. Omple el formulari de matriculació amb totes les dades que et demanin.
 4. Adjunta tota la documentació indentificativa i acreditativa que es demani, escanejada o fotografiada.
 5. Presenta la matrícula al centre i se't donarà un resguard conforma tot el procés s'ha realitzat correctament.

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacant, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera que està en funcionament.

Els centres educatius t'ajudaran i t'assessoraran a fer la matrícula i també resoldran tots els teus dubtes.

Normativa

Resolució EDU/148/2023, de 18 de gener, per la qual es modifica l'annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 8840, de 25.1.2023)

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7881, de 23.5.2019)

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació professional comuns a tots els perfils professionals dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

 

Resolució ENS/1470/2018, de 27 de juny, per la qual es modifica l'annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7655, de 3.7.2018)

Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, i s'obre el termini per al curs 2015-2016 (DOGC núm. 6815, de 20.2.2015)

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727, de 14.10.2014)

Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628, de 22.5.2014)

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord