Menú

Premi Carta al maltractador (PAE 2022-23)

Contingut

Objectius didàctics

Referits a fets, conceptes i principis
Promoure la sensibilització de la població jove vers la violència masclista

Referits a procediments
L’Associació de Dones Feministes La Frontissa i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú convoquen aquest premi per promoure la sensibilització del jovent davant la violència masclista, amb la redacció d’una carta original i inèdita no premiada en d’altres concursos.
L’extensió no excedirà de dues pàgines escrites en Word lletra mida 12, tipus Times New Roman, Arial o similar, amb interlínies tipus senzill. Cada autor/a podrà presentar únicament a concurs un treball.
La carta anirà signada amb un pseudònim i es farà arribar únicament en format Word (no en paper) al correu electrònic de la Regidoria de Convivència i Equitat (convivenciaiequitat@vilanova.cat) per part de cada centre, com a màxim fins a les 12h del 16 de novembre de 2022. La persona responsable de cada centre serà l’encarregada de centralitzar i enviar les cartes en un únic correu on s’adjuntaran les cartes en arxius Word i hi constaran les següents dades:
Per a: convivenciaiequitat@vilanova.cat
Assumpte: Carta al maltractador 2022 + nom centre educatiu
Cos:
Llistat de dades del/es autor/es (pseudònim, nom i cognoms, edat, curs i centre educatiu)
El concurs concedirà un únic premi de 100 € + un llibre a l’obra guanyadora i s’obsequiarà un llibre a la persona finalista que ocupi el segon lloc. En la valoració de les cartes presentades es tindrà en compte l’adequació del text a la temàtica del premi, la vessant literària i la vessant social. La selecció es farà per un jurat composat per tres membres que designaran les entitats organitzadores.

Referits a valors, actituds i normes
- Facilitar eines a l'alumnat per aprendre a identificar rols i actituts sexistes per treballar relacions humanes equitatives i sanes.
- Fomentar la responsabilitat de cadascú en el canvi cap a una societat justa i lliure de violències masclistes.

Procediments

Tipus d'activitat
Concurs

Metodologia
Associació de Dones Feministes La Frontissa i Regidoria.Convivència i Equitat

Cursos als quals s'adreça
ESO-3r
ESO-4t
Batxillerat-1r
Batxillerat-2n
Escola art
Programes de Formació i Inserció (PFI)
Formació per a joves (Singulars)
2n de Cicles Formatius
1r de Cicles Formatius

Dades generals

Àmbit
Convivència, ciutadania, diversitat

Descripció
L’Associació de Dones Feministes La Frontissa i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú convoquen aquest premi per promoure la sensibilització del jovent davant la violència masclista, amb la redacció d’una carta original i inèdita no premiada en d’altres concursos.

En el marc de la commemoració del Dia internacional contra la violència vers les dones, el 25 de novembre, el contingut de la carta serà el missatge enviat a un maltractador. El tema central és la violència masclista. Segons la Declaració per a l'eliminació de la violència contra les dones de les Nacions Unides de 1993, la violència masclista és “tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces d’aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la vida privada”.

L’extensió no excedirà de dues pàgines escrites en Word lletra mida 12, tipus Times New Roman, Arial o similar, amb interlínies tipus senzill. Cada autor/a podrà presentar únicament a concurs un treball. NOVETAT: s’envia només en format digital.

El concurs concedirà un únic premi de 100 € a l’obra guanyadora i s’obsequiarà amb un lot de llibres al primer premi i a la persona finalista que ocupi el segon lloc. En la valoració de les cartes presentades es tindrà en compte l’adequació del text a la temàtica del premi, la vessant literària i la vessant social. La selecció es farà per un jurat composat per tres membres que designaran les entitats organitzadores.

Organitza
Regidoria Convivència i Equitat

Observacions
L’organització es reserva el dret de l’ús, anònim i en interès social, d’alguns dels materials que es presenten a concurs, cosa que implicarà la renúncia dels drets per part de les persones que concursen i de les que les representen.

Dades inscripció

Activitat gratuita

Dies i hores de l'activitat
Cada referent de centre podrà fer arribar les cartes en format word només al correu convivenciaiequitat@vilanova.cat (no en paper) fins a les 12h del 16 de novembre de 2022.
El lliurament del premi es farà al voltant del dia 25 de novembre, Dia Internacional de la No Violència envers les Dones, prèvia comunicació als centres participants.

Nombre de sessions
1

Durada de les sessions
60 minuts

Nombre màxim d'alumnes
30

Nombre mínim d'alumnes
0

Dades de contacte per l'activitat

Requisits pel centre
Cada centre nomenarà una persona docent, responsable d’impulsar, assessorar i recollir les cartes a presentar. Aquesta persona es compromet a fer arribar els treballs del seu centre educatiu al correu convivenciaiequitat@vilanova.cat dins del termini establert.

Requisits pel l'alumne
Cada participant ha de redactar una carta original i inèdita no premiada en d’altres concursos.
L’extensió no excedirà de dues pàgines escrites en format digital Word lletra mida 12, tipus Times New Roman, Arial o similar, amb interlínies tipus senzill. No en paper. Cada autor/a podrà presentar únicament a concurs un treball i s'encarregarà de fer-lo arribar al seu docent referent en el termini establert.
La carta anirà signada amb un pseudònim, l'edat, el curs i el centre educatiu.

L'activitat es realitza al mateix centre?

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració