Menú

Bonificacions i subvencions en la contractació

a. CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

Bonificacions y subvencions a temps complet: comporta una bonificació de les quotes de la Seguretat Social que poden anar des del 4500€/any a 6300€/any en funció del grau de discapacitat, edat y sexe del traballador. A més, rebràs una subvenció de 3.907 € per contractar a un treballador amb discapacitat.

Bonificacions i subvencions a temps parcial: quan aquest mateix contracte sigui a temps parcial, la bonificació anirà en funció de la jornada pactada. Aquesta proporció també s'aplica a la subvenció única per contracte de 3.907 €.

Deduccions: a aquests incentius se sumeixi la deducció de la quota íntegra de l'Impost de Societats en la quantitat de 6.000 euros per cada treballador amb discapacitat contractat, sempre que la seva contractació suposi un increment de la mitjana de treballadors amb discapacitat en la plantilla. o Subvenció per adaptació del lloc: a més, l'empresa percebrà una subvenció de fins a 901,52 euros per a l'adaptació de llocs de treball, eliminació de barreres o dotació de mitjans de protecció.


b. CONTRACTACIÓ TEMPORAL 

Bonificacions i subvencions a temps complet: en aquest cas, la bonificació de les quotes de la Seguretat Social van des de 3.500 €/any a 4.700 €/any en funció de la gravetat de la discapacitat, edat i sexe del treballador.

Bonificacions i subvencions a temps parcial: la bonificació de les quotes serà proporcional a la jornada pactada.

Subvenció per adaptació del lloc: l'empresa també percebrà una subvenció de fins a 901,52 euros per a l'adaptació de llocs de treball, eliminació de barreres o dotació de mitjans de protecció.

c. ALTRES CONTRACTES

Contracte en pràctiques: (de 6 mesos a 2 anys). La llei permet contractar a titulats, sempre que no hagin transcorregut sis anys des de la terminació dels seus estudis. En aquest cas, s'estableix una reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social del 50%.

Contracte de formació: La durada d'aquest tipus de contractes no pot ser inferior a 6 mesos ni excedir de 2 anys, excepte si el conveni col·lectiu d'àmbit sectorial fixa durades diferents, sense que en cap cas es puguin superar els quatre anys. La reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social és del 50%.

Contracte de treball d'interinitat per substituir baixes per incapacitat temporal de treballadors amb discapacitat, durant el temps en què persisteixi la situació: s'aplicarà una bonificació del 100% de les quotes empresarials.

 

Bonificacions/reduccions a la contractació laboral- SEPE (CLICA AQUÍ)

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord