Menú

Recursos educatius pel benestar emocional de l’alumnat: contra l'assetjament escolar

Què és l'assetjament escolar?

L'assetjament escolar és un maltractament entre iguals que té l'origen al centre escolar, en el que es posa de manifest una situació d'abús de poder. Aquest maltractament pot comportar agressions físiques, verbals o d'exclusió social que sempre tenen un impacte psicològic en l'alumnat en rol de víctima i la resta d'alumnat que està en rol d'espectador.

El ciberassetjament presenta, a més de les característiques pròpies de l'assetjament, uns trets específics que fan augmentar el patiment de la persona ciberassetjada, ja que els efectes de l'agressió es perllonguen en l'espai i el temps, la persona en rol de víctima es queda sense espais de protecció o seguretat, la seva situació de vulnerabilitat és molt alta… sempre està exposada i sovint l'alumnat que maltracta és anònim facilitant una falsa sensació d'impunitat i una baixa consciència del patiment aliè.

L'assetjament no és cap broma ni cap joc. Amb una broma riu tothom i en un joc tothom comparteix unes regles que garanteixen la justícia i la igualtat. Quan hi ha algú que es molesta, s'espanta o pateix ja no es pot parlar d'una broma. L'assetjament vulnera els drets i deures dels alumnes i altera greument el clima de convivència en el centre educatiu.

Tothom té dret a rebre un tracte digne i ser tractat amb respecte i consideració, sense cap tipus d'exclusió.

Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar

L'assetjament afecta milions d'infants i joves a les escoles d'arreu del món, per això la UNESCO va reconèixer el Dia internacional contra l'assetjament escolar el 2 de maig de l'any 2013 amb l'objectiu de conscienciar a tota la població. La UNESCO estima que un de cada tres estudiants pateix assetjament escolar arreu del món. Un 36% es veu afectat per una baralla física amb algun company i quasi un de cada tres ha estat agredit físicament almenys una vegada l'any. El ciberassetjament és un problema creixent que afecta un de cada deu infants.

De fet, segons l'última Enquesta de convivència escolar i seguretat a Catalunya, feta a 10.000 alumnes de primària i secundària d'entre 10 i 18 anys, un 18,9% de l'alumnat és víctima d'assetjament i un 6,3% de ciberassetjament. 

L'assetjament escolar és un problema que no es pot ignorar. A més, ja no només es pateix de manera física, sinó que avui dia el ciberassetjament està cada vegada més present i no s'entén un sense l'altre. El que comença com una agressió verbal a l'hora del pati, pot convertir-se en una gravació que es comparteix a internet acompanyada de comentaris humiliants a les xarxes socials i altres plataformes.

Senyals que delaten l'assetjament escolar

Observar i parar atenció. Aquests dos termes són la clau per veure els senyals que delaten que un menor està patint una situació d'assetjament escolar. El seu comportament i el seu cos poden donar informació de valor. En aquest sentit, l'Associació NACE destaca “La regla de les 3 C” per detectar l'assetjament escolar:

 1.  Els canvis psicològics i emocionals són dos senyals importants. Coses que abans no passaven i ara sí: baixada de notes, canvis en el ritme del son, pèrdua o deteriorament freqüent de material escolar, desinterès per sortir, canvi d'amistats i fins i tot blaus o esgarrapades al cos.

 2.  Un altre senyal d'alarma és fer campana o no voler anar a l'escola. El menor assetjat també sol patir la síndrome del “diumenge a la tarda”, que no és altra cosa que la somatització de l'angoixa i la por. La intensitat d'aquests símptomes sol ser proporcional a la intensitat i a la durada del maltractament i és un indicador clar de la gravetat de l'assetjament escolar que està patint.

 3.  El cos, finalment, n'és un altre aspecte a tenir en compte. El cos no menteix i qualsevol anomalia com voler passar desapercebut i mirar a terra o presentar autolesions pot ser símptoma que hi ha un problema d'assetjament.

Què podem fer per prevenir i abordar l'assetjament escolar?

A l'escola

 • Els enfocaments que impliquen tota l'escola, amb elevada participació de tots els estaments ofereixen bons resultats.  
 • L'aprenentatge cooperatiu, on el professorat augmenta les oportunitats d'interaccions positives entre iguals per mitjà d'activitats estructurades d'aprenentatge, és un enfocament alternatiu que ha demostrat reduir l'assetjament escolar i millorar els problemes emocionals associats.
 • Cal aconseguir que els espectadors passius s'impliquin. Les respostes dels companys que són testimonis de les agressions són crucials per inhibir o alimentar l'assetjament escolar.  
 • Sigui quina sigui l'actuació per la que s'hagi optat, aquestes han de ser intensives i de llarga durada, implicar a les famílies i fer servir pràctiques disciplinàries amb els assetjadors. El suport de les famílies i de la resta de companys és bàsic i protector.
 • Millorar les normes i les respostes contra l'assetjament escolar a les aules i que el professorat verbalitzi clarament la seva posició al respecte també ajuda molt.

Com a famílies

 • És important escoltar sense jutjar i oferir suport.

 • Preguntar com ha anat a l'escola i no conformar-se amb una resposta curta. Fer preguntes obertes que facilitin el diàleg i escoltar amb atenció les paraules i el to de veu i les expressions facials.

 • Saber que el nostre fill o filla pateix assetjament pot provocar un sentiment d'ira, por o culpa, però s'ha d'intentar no sobre reaccionar. Resulta cabdal encoratjar a parlar del tema i desculpabilitzar. 

 • Ajudar a pensar en com actuar en aquestes situacions. Intentar pensar conjuntament què vol aconseguir l'assetjador, quins sentiments provoca i en la mesura del possible intentar mostrar indiferència davant el seu comportament.

 • Ensenyar a dir NO i sortir de la situació. Ajudar a pensar com evitar aquelles situacions que poden propiciar l'assetjament (no estar sol, no sortir l'últim de la classe, acostar-se a altres companys o a una persona adulta...).

 • Atendre les necessitats emocionals de l'infants o jove i proporcionar ajuda professional si s'escau.

 • És molt important informar, com més aviat millor, a l'escola del que està passant. Intervenir per aturar l'assetjament ens interpel·la a tots i totes.

Infància respon 116 111

Infància Respon és un servei públic d'atenció exclusivament telefònica, gratuït i permanent, que funciona vint-i-quatre hores al dia, els 365 dies de l'any, que té l'objectiu de prevenir i detectar els maltractaments d'infants i adolescents, posant especial atenció en els casos d'assetjament a les escoles, ciberassetjament, violència masclista en adolescents i abusos sexuals. Mitjançant aquest servei, la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) endega l'activació dels protocols que corresponguin, mobilitza l'equip a qui pertoqui actuar (segons la tipologia de la trucada).

Telèfon: 116 111

En cas d'incidència tècnica en el telèfon 116 111 per accedir al servei, es pot trucar al telèfon 900 300 777.  

Més info: enllaç

Departament d'Educació

· USAV
La Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de Violència (USAV) neix del Pla de les Escoles Lliures de Violència el 2021 i depèn de la Direcció General d'Alumnat del Departament d'Educació. La USAV està formada per un equip de professionals que acull la comunicació, revelació o malestar, gestiona el cas de violència i en coordina l'abordatge, tot seguint els protocols establerts.
La USAV inicia la seva atenció mitjançant el telèfon 900 923 098 i el correu electrònic usav.educacio@gencat.cat i acull totes les verbalitzacions que estigui vivint o hagi viscut l'alumnat, tant dins com fora del centre educatiu.
https://xtec.gencat.cat/ca/alumnat/violencies/usav/

· UsApps
És una aplicació web del Departament d'Educació que permet comunicar d'una forma fàcil, intuïtiva i eficaç en situacions de violència que pot viure tot l'alumnat de Catalunya. La pot utilitzar l'alumnat, exalumnat i tota la comunitat educativa, tant si és una persona que viu directament una situació de violència com si n'és testimoni.
https://usav.educacio.gencat.cat/

· #AquíProuBullying
El Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying està impulsat per la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, promou el benestar emocional de l'alumnat, la implicació individual i col·lectiva en la millora de la convivència, i la sensibilització envers l'assetjament escolar com a factors clau en la prevenció. A banda, promou estratègies de detecció preventiva continuada, estructures de tipificació i pautes en el procés d'abordatge de situacions d'assetjament i ciberassetjament escolar.
Els destinataris d'aquest programa són els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris.
https://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/

Recursos educatius per les diferents etapes

· Materials per als Equips per la Convivència a Primària
Els Equips per la convivència són alumnes de 5è o 6è de primària que, dins del marc del programa #aquiproubullying, reben una formació específica per contribuir en l'estratègia de sensibilització i d'observació conscient al centre educatiu, desenvolupant així una actitud prosocial i de corresponsabilitat en la millora de la convivència positiva.  
https://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/equips/

· Una mà de contes: dossier activitats
El Departament d'Educació amb col·laboració amb la Corporació Catalana de mitjans audiovisuals, ha elaborat uns dossiers adreçats a l'alumnat i al professorat amb activitats per treballar diferents situacions d'assetjament basades en els contes sobre assetjament del programa Una mà de contes de TV3. Estan adreçats a alumnat de cicle mitjà d'educació primària.  
https://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/moduls-formatius/una-ma-de-contes/

· Xerrada entre iguals
Amb motiu del dia internacional contra l'assetjament escolar, l'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ha organitzat una trobada amb alumnat de diferents centres educatius de la ciutat per parlar amb la Regidora d'Educació, la sra. Rosalia Márquez, i la psicòloga del Centre Som Pares, la sra. Meritxell Almirall, de què és el bullying i les diferents tipologies, les senyals d'alerta, la importància de no guardar el secret, entre d'altres.
https://www.imet.cat/xerrada-bullying

· Escape room virtual: El silenci del mirall
El silenci del mirall és un escape room virtual cooperatiu per a mòbil o tablet. Dirigit a alumnat a partir del primer cicle d'ESO, el joc planteja la problemàtica del ciberbullying des d'una perspectiva propera i lúdica, on els jugadors hauran de resoldre de manera col·laborativa els enigmes que planteja la història.
https://www.noalciberbullying.org/ca/escape-room/

· #NOalCiberbullying
Campanya per a xarxes amb més de 30 vinyetes de Javirroyo i un escape room per a mòbil: El silenci del mirall, que tenen com a objectiu generar debat, des d'una posició restaurativa i no culpabilitzadora. Sensibilitzar i prevenir una situació a la qual sovint es reacciona amb el silenci.
https://www.noalciberbullying.org/ca/

· Entra en joc ContraElBullying
La Fundació Barça proposa una campanya de sensibilització centrada en el vídeo Entra en joc, que mostra un cas d'assetjament i violència escolar, en un format innovador i pròxim als joves en què se simula el seguiment de la història d'un equip de futbol sala d'una escola a través d'una xarxa social. Es complementa amb una guia didàctica.  
https://fundacio.fcbarcelona.cat/entra-en-joc-contra-el-bullying

· El joc de la convivència: passaparaula
Mitjançant el joc del Passaparaula, es revisa vocabulari rellevant relacionat amb la convivència. 
Joc de la convivència (PDF)

· Los Vengadores: Acoso nunca más
Número especial gratuït publicat per Marvel i Panini l'any 2017 amb motiu del Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Quatre històries protagonitzades per Los Vengadores, Los Guardianes de la Galaxia i Spiderman, a més d'un infant apassionat pels còmics de superherois, totes elles amb l'assetjament escolar com fil conductor. 
Còmic (PDF)

· 30 minuts: Bullying
Programa emès a TV3, l'any 2015, en el qual es fa una aproximació a la problemàtica de l'assetjament i el ciberassetjament i se'n recullen diversos testimonis.
https://www.youtube.com/watch?v=4meVM1oL27A

· Diputació de Barcelona: Recursos per parlar-ne amb joves 
Recull de diversos recursos per treballar amb joves sobre el problema de la violència en línia i el ciberassetjament i les seves conseqüències.
https://joventut.diba.cat/

· Assetjament escolar: una xacra que cal combatre
Programa emès a La Xarxa, l'any 2023, amb la participació de la psicòloga i responsable de l'àrea psicoasertiva de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar (ACPAE), Cristina Valverde; l'autora de Jo també soc diferent: un llibre contra el bullying, Martina Massana; el periodista i pare d'un nen que va patir bullying David Vidal; i el José Manuel López, activista antibullying i pare d'una adolescent que es va suicidar.
https://www.laxarxa.cat/programa/fet-a-mida/relacionat/assetjament-escolar-una-xacra-que-cal-combatre

Element 1
Element 2

Informació

Coneixeu més recursos educatius? Contacteu amb nosaltres per fer-nos arribar les vostres aportacions. 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord