Informació zonaE.2019 Visitants Multimèdia

PER A CONSULTES
nfonoll@imet.cat

VISITANTS

L’organització de la Zona Educació ofereix als centres educatius la possibilitat de concertar visita al recinte firal per al seu alumnat.

Els centres educatius escullen l’horari que millor s’adapta a les seves necessitats i, intentant respectar l’horari sol·licitat, la comissió assigna horari en funció de la disponibilitat de l’espai, intentant evitar aglomeracions de visitants.

A l’arribada al recinte firal es lliura als responsables del grup, per a què ho distribueixin entre els seus alumnes, uns llibrets informatius amb la relació d’expositors que hi ha, la seva ubicació dins de la fira i la relació d’oferta formativa que ofereixen. També se li fa entrega d’uns punts de llibre amb dates de preinscripció dels estudis postobligatoris.

A més de visitar els estands, l’alumnat té l’opció de fer ús del servei d’informació i orientació educativa i professional per part de tècnics/ques de l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica del Garraf (EAP), de l'Oficina Jove del Garraf i de l'Institut Municipal d'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú


PÚBLIC A QUI S'ADREÇA

La fira és oberta al públic en general, essent d'especial interès per a les persones que han de prendre decisions importants pel que fa als seus estudis i al seu futur professional. També és d'interès per a les famílies i per al professorat.

Full de sol.licitud d'inscripció visita Zona E 2019