SERVEI DE TREBALL

 

L'objectiu del servei de treball és oferir una sèrie de recursos que permetin:

  • La inserció laboral de la població
  • Cobrir les necessitats de personal de les empreses

 

En aquest moments el Servei de Treball desenvolupa el projectes següents: