SUBVENCIONS A CENTRES DOCENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ADREÇADES ALS CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, modalitat AJUTS A L’ESCOLARITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS, any 2018

• Publicació convocatòria al BOPB: Registre: 2018035568 - Data publicació: 01/10/2018
Anunci en PDF

Accés al tràmit per internet: https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17882

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ADREÇADES ALS CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, modalitat DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES PROGRAMADES DINS DEL PAE (programa d’animació educativa) I/O PROPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I/O L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, any 2018

• Publicació convocatòria al BOPB: Registre: 2018035576 - Data publicació: 01/10/2018
Anunci en PDF

Accés al tràmit per internet: https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17883

 

JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS ADREÇADES ALS CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, modalitat AJUTS A L’ESCOLARITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS, any 2018

Accés al tràmit per internet: https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17899

 

JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS ADREÇADES ALS CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, modalitat DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES PROGRAMADES DINS DEL PAE (programa d’animació educativa) I/O PROPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I/O L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, any 2018

Accés al tràmit per internet: https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17900