REQUISITS D’ACCÉS ALS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

 

Certificats de professionalitat de Nivell 1

La formació de nivell 1 no requereix d’uns estudis d’entrada, si bé és recomanable que l’alumne/a sigui capaç de seguir les explicacions sense problemes.

La formació sempre té una part teòrica, no únicament pràctica, i, per tant, es recomana com a mínim un nivell de certificat d’estudis o equivalent (competències instrumental bàsiques: saber llegir, escriure i fer comptes senzills).

Aquest fet no eximeix de passar un procés selectiu que dependrà de cada convocatòria i que s’establirà en funció del nombre de sol·licituds que es puguin rebre durant el període obert de pre-inscripció. Per norma general, consistirà en una prova escrita i/o entrevista.

 

Certificats de professionalitat de Nivell 2

La formació de nivell 2 requereix d’uns estudis d’entrada que seran, com a mínim, del graduat en educació secundaria obligatòria (ESO) o equivalent. També es vàlid un certificat complet de nivell 1 de la mateixa família professional a la que es vol optar.

Aquest fet no eximeix de passar un procés selectiu que dependrà de cada convocatòria i que s’establirà en funció del nombre de sol·licituds que es puguin rebre durant el període obert de preinscripció. Per norma general, es tractarà d’una entrevista.

 

Certificats de professionalitat de Nivell 3

La formació de nivell 3 requereix d’uns estudis d’entrada que seran, com a mínim, del batxillerat actual o equivalent. També es vàlid un certificat complet de nivell 2 de la mateixa família professional a la que es vol optar.

Aquest fet no eximeix de passar un procés selectiu que dependrà de cada convocatòria i que s’establirà en funció del nombre de sol·licituds que es puguin rebre durant el període obert de preinscripció. Per norma general, consistirà en una entrevista.

 

Podeu consultar les equivalències entre els títols dels sistema educatiu al document (pdf).


Per a aquelles persones que no tinguin els estudis mínims que estableix el certificat de professionalitat, el SOC dóna l’opció que es puguin verificar si tenen cadascuna de les competències necessàries per a la professió.

La verificació es fa mitjançant les proves de nivell de qualificació.

 

 

Certificats de Professionalitat Competències Clau Oferta Formativa Proves Nivell Procés Selecció

 

 

Aquest programa compta amb el suport de: