PROVES D’AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES CLAU

 

QUÈ SÓN LES COMPETÈNCIES CLAU?

 

Les competències clau són la capacitat demostrada per realitzar una tasca o funció professional en un lloc de treball de forma òptima, i que permet l’adaptació als canvis i a diferents entorns i contextos.

Donen flexibilitat i mobilitat al/a la treballador/a, com ara les competències en comunicació (escolta activa, etc.) i en tecnologies de la informació (ús d’eines d’Internet, ús de programes de gestió, etc.).

Aquestes competències clau permeten adaptar-se a un entorn laboral canviant, possibilitant bons resultats en el decurs de l’activitat professional.

 

Es consideren les competències clau següents:


  • Competència comunicativa (llengua catalana o castellana)
  • Competència matemàtica
  • Competència en llengua estrangera
  • Competència digital

 

Per a més informació podeu consultar la descripció de les competències clau (pdf)

 

 

Certificats de Professionalitat Competències Clau Oferta Formativa Proves Nivell Procés Selecció

 

 

Aquest programa compta amb el suport de: