PROGRAMA OCUPACIÓ PER A PERSONES
ATURADES DE LLARGA DURADA 2012-2013

 

En aquests moments el Programa Ocupació per a persones aturades de llarga durada es troba en la fase final (participació de les empreses en la contractació i acompanyament en la recerca de feina).

 

Es tracta d’un programa específic per a les persones que pateixen una situació d’atur de llarga durada amb la finalitat millorar la seva ocupabilitat i afavorir, així, la seva inserció laboral.

 

A qui s'adreça?


El programa va dirigit a persones que porten més de 12 mesos inscrites a l’atur com a demandants d’ocupació, i que no reben ni prestació, ni subsidi per desocupació.

 

Objectius


L’objectiu concret d’aquest programa és promoure la formació i la contractació de les persones participants mitjançant  un tractament individualitzat que utilitza diferents mecanismes ocupacionals: orientació, formació, experiència laboral i suport individual a la inserció, creant un itinerari ocupacional i integral.

 

Organització


1.- Tutorització

La tutorització i acompanyament a la inserció inclou un conjunt d’accions destinades a donar suport i orientar, de manera individualitzada, a la persona que participa en el projecte per tal que identifiqui i desenvolupi els seus recursos i competències. Combina mecanismes de diagnosi, informació, assessorament i motivació amb l’acompanyament a la inserció.

2.- Formació

Formació professionalitzadora

Té com a objectiu millorar l’ocupabilitat i les oportunitats d’inserció, i és obligatòria per a totes les persones que participen en el projecte. Aquesta formació ha de tenir en compte les necessitats de les empreses i/o entitats sense ànim de lucre del territori i del sector productiu on es preveu la contractació posterior.

Pràctiques formatives en entorn laboral productiu

En funció del tipus de formació, de les característiques del projecte o de les expectatives d’inserció laboral es poden incloure pràctiques no laborals en un entorn productiu com a activitat complementària a la formació.

3.- Promoció

Els objectius de la promoció de la participació d’empreses i/o entitats sense ànim de lucre són:

  • Fomentar la participació d’aquestes entitats en el programa, mitjançant la contractació laboral
  • Augmentar les oportunitats d’inserció laboral de les persones que participen en el projecte
  • Satisfer les necessitats de les empreses i de les entitats que participen en el programa

Haurà d’incloure accions d’informació relatives: a la contractació de les persones participants, a les subvencions previstes i a l’assessorament en la formalització dels contractes i en la tramitació de les sol·licituds de subvenció.

4.  Experiència professional

L’experiència professional en empreses i/o entitats sense ànim de lucre, mitjançant un contracte de treball, té per objectiu la pràctica de les competències adquirides en la formació i també l’adquisició d’altres relacionades amb l’exercici de l’ocupació. Els contractes de treball hauran de tenir una durada obligatòria de sis mesos.

 

Accions formatives


2014-2015: (pendent sortir convocatòria)

2012-2013 (programa tancat):

  • Operacions bàsiques de cuina
  • Manteniment d’embarcacions
  • Auxiliar de manteniment i neteja
  • Operacions auxiliars d’elaboració en la indústria alimentària

 

Més informació al espai web del Servei d'Ocupació de Catalunya. [anar]

Aquest programa compta amb el suport de: