PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Informació preinscripcions: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio-general/

D'acord amb la informació de la pàgina web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya:

En data 7 de febrer s'ha publicat el Decret 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. La novetat és que s'eliminen els criteris de prioritat complementaris següents:

 • Que l'alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
 • Que el pare, mare, tutors o germans hagin estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals.


Aquesta modificació afecta l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i el batxillerat.


Calendari per a la presentació de sol·licituds de preinscripció 2019-2020

 • Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria: del 29 de març al 9 d'abril 2019.
 • Ensenyaments professionals de música i dansa: del 29 de març al 9 d'abril 2019 (Resolució EDU/637/2019, per la qual es modifica Resolució EDU/452/2019).
 • Cicle mitjà d'animació en circ i cicle superior d'arts del circ i tècniques d'actuació teatral: del 15 d'abril al 4 de juny 2019.
 • Ensenyaments esportius (primer període): del 6 de maig al 7 de juny 2019.
 • Primer cicle d'educació infantil en llars d'infants públiques: del 13 al 24 de maig 2019.
 • Programes de Formació i Inserció: del 13 al 24 de maig 2019.
 • Batxillerat, cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques: del 14 al 21 de maig 2019.
 • Cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques: del 29 de maig al 5 de juny 2019
 • Ensenyaments d'educació d'adults: del 18 al 25 de juny 2019.
 • Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitja: del 18 al 25 de juny 2019 (en els Centres de formació d'adults) i de l'1 al 5 de juliol 2019 (en altres centres).
 • Cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d'idiomes: del 3 al 6 de setembre 2019


Sorteig en cas d'empat criteris prioritat, educació infantil 2n cicle, primària i secundària

El número per determinar l'ordre de les sol·licituds en cas d'empat a l'educació infantil (2n cicle), primària i secundària obligatòria ha estat el: 140.574 (enllaç Departament d'Educació)


Sol·licituds de preinscripcióCriteris d'admissió, documentació...


Calendari de portes obertes

 • Calendari de Portes Obertes, estudis postobligatoris (Batxillerat, Cicles Formatius, EFAV)
consulta per centres (actualitzat 9-04-2019)

Notes:
Aquesta informació ha estat facilitada pels centres de Vilanova i la Geltrú.
Confirmeu amb el centre el dia i hora de la jornada de "Portes Obertes".

Consulta de centres i ensenyaments de la ciutat


Xerrades informatives

 • "Comencem P3" (dimecres 20 de març a les 15.30 hores, a la llar d'infants El Gavot