PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Informació preinscripcions: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

D'acord amb la informació de la pàgina web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya:

Durant el mes de febrer, es preveu que es publiqui la modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, que és una actuació prèvia a la publicació de la resolució per a la preinscripció del curs 2019-2020, amb la qual s'inicia el procés de preinscripció.


Calendari per a la presentació de sol·licituds de preinscripció (previsió):

  • Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria: del 29 de març al 9 d'abril de 2019
  • Batxillerat: primera quinzena de maig de 2019
  • Formació professional, i arts plàstiques i disseny: segona quinzena de maig de 2019


Consulta de centres i ensenyaments de la ciutat (curs 2018-2019)