PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018

Departament d'Ensenyament Generalitat

Informació preinscripcions: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ (enllaç web Departament d'Ensenyament)

Sorteig en cas d'empat criteris prioritat, educació infantil 2n cicle, primària i secundària

Per tal de resoldre les situacions d'empat que es produeixen en aplicar els diferents criteris de prioritat, s'assigna aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada; aquest número es fa públic a la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.

Per desfer les situacions d'empat, l'ordenació de les sol·licituds es fa mitjançant el sorteig públic (4 de maig de 2017, a les 11 hores als Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)

El número per determinar l'ordre de les sol·licituds en cas d'empat a l'educació infantil (2n cicle), primària i secundària obligatòria ha estat el: 70.923 (enllaç Departament d'Ensenyament).


Terminis de presentació de sol·licituds

Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents:

  • Del 23 de març al 4 d'abril, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.
  • Del 23 de març al 7 d'abril, per als ensenyaments professionals de música i dansa.
  • Del 2 al 12 de maig, per a les llars d'infants.

Més ensenyaments (informació enllaç web Departament d'Ensenyament)


Sol·licituds de preinscripció


Criteris d'admissió, documentació...


Calendari de Portes Obertes

  • Calendari Portes Obertes, ed. infantil de 2n cicle (P3, P4 i P5), primària i ESO:                            consulta per dies /  consulta per centres (actualitzat 15-02-2017, a les 10:30 hores)
  • Calendari Portes Obertes, llars d'infants
llars d'infants públiques (data publicació 15-02-2017, a les 13.30h.)
llars d'infants privades (data publicació 13-03-2017, a les 8.40h.)


Notes:
Confirmeu amb els centres que sigui el dia i l'hora indicat en el calendari.

Altres: EFAV (Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú)


Consulta de centres i ensenyaments de la ciutat


Xerrades informatives