PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI) i PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT)

Són programes adreçats a joves que no han obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i que pretenen desenvolupar unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la inserció laboral de l'alumnat.

Els PQPI-PTT ofereixen la possibilitat de millorar la qualificació i les oportunitats d'incorporació al món laboral i, alhora, una via que faciliti l'accés tant als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), com a altres ofertes formatives.

A qui s’adreça?

Joves de 16 fins a 24 anys (preferentment fins a 21 anys) que hagin finalitzat l'Educació Secundària Obligatòria sense obtenir-ne el títol de Graduat.

Continguts

OBLIGATORI:

Mòdul A (Formació Professional Específica):

Té la finalitat de desenvolupar competències d'un perfil professional amb la intenció que l'alumnat es pugui incorporar al món laboral amb una qualificació bàsica i, alhora, iniciar un itinerari de formació professional. Aquest mòdul inclou la Formació en Centres de Treball (pràctiques en empreses).

Mòdul B (Formació Bàsica):

Ofereixen la recuperació i l'adquisició de coneixements i capacitats bàsiques que faciliten els aprenentatges i la formació continuada: operacions matemàtiques bàsiques, comunicació oral i escrita, TIC, condicions i relacions laborals...

OPCIONAL:

Mòdul C:

A més, l'alumnat pot cursar, amb caràcter voluntari, mòduls de formació per obtenir el títol de Graduat en ESO. Es poden cursar simultàniament o amb posterioritat als PQPI-PTT.

El fet de cursar els mòduls obligatoris (A i B) permet que l'alumnat es matriculi al mòdul opcional (C) en un centre autoritzat per impartir l'educació secundària per a les persones adultes, és a dir, en Centres de Formació d'Adults (CFA). També es podrà cursar en la modalitat d'ensenyament a distància a l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Sortides Educatives

Hi ha la possibilitat d'obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria fent el mòdul C, ja que la superació d'un PQPI-PTT convalida assignatures de l'ESO.

Possibilitat d'accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mig (CFGM):

  • La superació del PQPI-PTT, amb una puntuació** entre 5 i 8, permet sol·licitar l'exempció de les proves de l'àmbit cientificotecnològic (excepte la prova de matemàtiques) de les proves d'accés al CFGM.
  • L'alumnat que obtingui al PQPI-PTT, una puntuació** igual o superior a 8, pot sol·licitar l'exempció total de les proves d'accés al CFGM i matricular-se directament a un cicle de grau mig l'any següent.

**Mitjana aconseguida dels mòduls obligatòris A i B del PQPI-PTT

Nombre d'alumnes per curs: entre 15 i 17 persones

Període de preinscripció: Maig 2014

Programació Curs 2013-2014 [+]

 

NOUS PROGRAMES Curs 2014-2015

Programes de formació i inserció (antics PQPI-PTT)

 

NOTÍCIES

09/06/2014 - Una setantena de joves s'han format professionalment amb els PQPI-PTT. Els joves dels cursos PQPI-PTT que s'han fet a VNG recullen el títol i parlen dels reptes de futur, en l'’acte de cloenda celebrat al Molí de Mar. La notícia complerta al web de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

05/06/2014 - Acte de cloenda. Vídeo-notícia a Canal Blau.

28/05/2014 - Cloenda dels cursos de qualificació professional per a joves, al Molí de Mar. La notícia complerta al web de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

28/04/2014 - L'alumnat dels PQPI-PTT de Vilanova i la Geltrú col·laboren en la Zona E i en el projecte Tastets. [Més]

15/04/2014 - Alumnes del PQPI de Fleca i Pastisseria fan una festa als avis de la Casa d'Empara. La notícia complerta al web de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

26/02/2014 - Els alumnes dels PQPI - PTT realitzen diferents sortides durant el mes de febrer. [Més]

18/12/2013 - Els PQPI–PTT de l’IMET participen al Programa d’Animació Educativa. [Més]

18/11/2013 - Quinze alumnes dels 2 PQPI –PTT de l’IMET es matriculen al Mòdul C, per obtenir el Graduat en ESO, a l’Institut Obert de Catalunya (IOC). Pot veure la notícia complerta fent clic aquí.

06/11/2013 - Quinze joves es formen com a auxliars de fleca i pastisseria amb un nou PQPI que ofereix l'IMET. La notícia complerta al web de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.