PER QUÈ EL MEU FILL FA MALA LLETRA?

Data: dimecres dia 11 de desembre

Lloc: IMET. c. Unió 81, Vilanova i la Geltrú.

 

Introducció

L'escriptura deficient o disgrafia repercuteix negativament en el rendiment escolar i en l'autoestima si no es fa una intervenció ajustada a les necessitats del nen disgràfic. La Grafopsicologia Infantil és la branca de la ciència grafològica destinada a l'estudi del desenvolupament emocional i grafomotriu de nens i adolescents. Els nens manifesten en els seus grafismes signes de la seva pròpia personalitat (capacitats i actituds) i de la seva maduresa grafoescriptural (trastorns i alteracions). La deficiència dels grafismes (mala lletra) ve motivada per problemes grafomotrius, adquisició de mals hàbits o bé associats a altres trastorns de l'aprenentatge.

La participació dels assistents serà un eix important per tal de saber captar les alteracions gràfiques en les diferents etapes escolars.

Continguts

- Diferencia entre Grafologia i Grofopsicologia.

- Aplicacions de la Grafopsicologia en l'àmbit educatiu

- La Disgrafia i les seves manisfestacions en l'escriptura

- Causes generals i específiques que predisposen la mala lletra.

- La Reeducació grafoescriptural com a tècnica grafològica per la millora de l'escriptura.

- Presentació de casos amb escriptura disgràfica i la seva evolució grafoescriptural ambla tècnica reeducativa.

Objectius

Donar a conèixer les aplicacions de la Grafologia i de la Grafopsicologia en l'àmbit educatiu i familiar. Reflexionar sobre les conseqüències de la Disgrafia (mala lletra) en el procés escolar i en el context personal i social. Explicar la Reeducació grafoescrptural com a tècnica per millorar el rendiment acadèmic i evitar el fracàs escolar.

Metodologia

S'introdueix el tema a partir d'una exposició visual, en la que es mostren els diferents continguts de la xerrada. Es convida als assistents a participar en l'observació, en primera persona, d'alguns components gràfics presents en les escriptures infantils, així com en la captació ràpida d'algunes manifestacions i alteracions d'escriptures disgràfiques. Finalment s'oferirà un espai obert de reflexions i comentaris, on es podran expressar dubtes i inquietuds.

Durada

De 17.30 a 19.30 hores.  2 hores

Destinataris

S'adreça a pares i mares amb fills en edat escolar, professors i mestres, psicòlegs, pedagogs, logopedes i professionals en contacte directe o indirectament amb els nens i adolescents, així com també a qualsevol persona interessada en aprofundir en l'estudi de l'escriptura infantojuvenil.

Altres

Inscripció gratuita

Omplint aquest formulari.

O bé trucant al 938140440, preguntar per Cristina Lorente o bé per mail clorente@imet.cat

Places limitades