OBJECTIUS

 

AMB LES PERSONES

 

Formació

Per aprendre a treballar i saber de què es vol i es pot treballar.

Pràctiques

A empreses amb possibilitats de contractació posterior. Al començament una preparadora laboral acompanya el/la participant per garantir l’aprenentatge i l’ajustament. Poc a poc, aquest suport s’anirà retirant.

Treballar

Un cop finalitzat el període de pràctiques i la persona participant està preparada, l’empresa la contracta.

Mantenir el lloc de treball

Després de la inserció, fem un seguiment mitjançant tutories individuals.

 

Accedir al món del treball no és impossible


si reps el suport que necessites.

AMB LES EMPRESES...