OBJECTIUS

 


AMB LES EMPRESES

 

Assessorament

Respecte a la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids (LISMI), legislació i mesures de foment de la contractació.

Existeixen determinats col·lectius que, per les seves característiques o circumstàncies personals, han de superar inconvenients afegits als de la població en general al moment de la incorporació al mercat laboral.

Per minimitzar aquestes desigualtats, l'Administració ha posat a disposició de les empreses diverses modalitats de contractació que els reporten avantatges de tipus econòmic.

Modalitats de contractes de treball vigents Generalitat de Cataluna.

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha publicat una "Guia d'ajuts a la contractació de persones amb discapacitat" on es recullen les Bonificacions a les quotes de la Seguretat Social i les subvencions, segons els tipus de contractes a realitzar, i altres mesures de suport a la inserció laboral de les persones amb discapacitat.

Anàlisi del lloc de treball

Definició del perfil de competències necessari.

Informar els futurs companys/es

Respecte a la inclusió del/de la nou/va treballador/a.

Conveni pràctiques

Establir un conveni de pràctiques amb uns objectius concrets.

Suport de la preparadora

Suport presencial de la preparadora laboral durant les pràctiques.

Valoracions

Valoració de la contractació en funció de l’assoliment dels objectius.

 

L’empresa contracta el/la treballador/a


quan ja ha comprovat


que és eficient i compta amb el nostre suport


sempre que el necessiti.

 

 

AMB LES PERSONES...