LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES

LA BALDUFA, espai municipal per a la infància
Codi centre: 08063141
Oferta formativa: 1r. cicle d'educació infantil
Línies: 1 classe de 4-12 mesos (lactants), 3 classes d'1-2 anys (caminants) i 3 classes de 2-3 anys (maternals)
més informació

Llar d'infants municipal L'ESCATERET
Codi centre: 08070015
Oferta formativa: 1r. cicle d'educació infantil
Línies: 1 classe de 4-12 mesos (lactants), 3 classes d'1-2 anys (caminants) i 3 classes de 2-3 anys (maternals)
més informació

Llar d'infants EL DRAC
Codi centre: 08049245
Oferta formativa: 1r. cicle d'educació infantil
Línies: 1 classe de 0-1 anys (lactants), 4 classes d'1-2 anys (caminants) i 4 classes de 2-3 anys (maternals)
més informació

Llar d'infants EL GAVOT
Codi centre: 08048125
Oferta formativa: 1r. cicle d'educació infantil
Línies: 2 classes de 0-1 anys (lactants), 3 classes d'1-2 anys (caminants) i 4 classes de 2-3 anys (maternals)
més informació