BIBLIOTECA DE RECURSOS

CONSELLS ENTORN A LA RECERCA DE FEINA


LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Les competències són aquelles habilitats i aptituds que ens permeten realitzar amb èxit una feina. A més, en temps com l’actual, on la recerca de feina és complicada i necessitem ampliar els nostres objectius laborals, tenir-les identificades i saber-les explicar, ens permetrà ampliar la nostra ocupabilitat.

Actualment, en les entrevistes de selecció, cada cop s’inclouen més preguntes on se’ns demanen les nostres competències. Així per exemple, ens podem trobar qüestions com:

  • Digues tres punts forts.
  • Per què creus que t’haig de seleccionar?
  • Què pots aportar a l’empresa?

Alhora de respondre, hauríem de fugir de l’estàndard i evitar respostes genèriques com “responsabilitat, puntualitat, experiència...” i aportar un valor afegit a través de les competències.

A continuació us oferim un llistat amb algunes de les competències més valorades:

  • Adaptació al canvi: Flexibilitat per realitzar adaptacions organitzacionals i estratègiques a curt, mitjà i llarg termini en resposta als canvis de l'entorn o a les necessitats de la situació. Obertura per noves perspectives i mètodes.
  • Capacitat d’aprenentatge: Persones que identifiquen ràpidament nous coneixements que poden ser útils per la seva feina, que innoven constantment i que estan obertes a qualsevol canvi que impliqui una millora.
  • Iniciativa: Actuació sistemàtica en forma proactiva. Promou millores que impliquen canvis en les àrees o departaments avançant-se als canvis i a les noves demandes del context en què treballa.
  • Treball en equip: Capacitat de participar, col·laborar i cooperar activament en la consecució d’un objectiu comú subordinant els interessos personals als objectius de l’equip. Té en compte tots els punts de vista i respecta les decisions de manera democràtica.
  • Assertivitat: Capacitat per expressar  de manera lliure i ferma els sentiments, idees i opinions  sense ofendre ni molestar a l’altre

Si necessites més informació fes click aquí.