BIBLIOTECA DE RECURSOS

CONSELLS ENTORN A LA RECERCA DE FEINA


L'ENTREVISTA DE SELECCIÓ

L’entrevista de selecció serveix per conèixer més en profunditat la persona candidata i poder contrastar el currículum. El millor és contestar amb sinceritat i saber vendre els nostres punts forts, així com saber reformular a positiu els nostres punts febles, tant curriculars com de personalitat.

A continuació, us oferim uns consells claus per afrontar una entrevista de selecció amb més seguretat:

 

  • Has d’anar ben informat/da sobre l’empresa a la qual vas. No fer-ho dóna mala imatge i mostra falta d’interès pel càrrec al qual optem. Darrerament una de les preguntes més freqüents és preguntar sobre el web de l’empresa.
  • Analitza el teu Currículum abans. És millor anar preparat/da i no deixar rés a la improvisació.
  • Prepara el teu argumentari: venda de punts forts i reformulació positiva dels punts febles.
  • Prepara’t les possibles preguntes que et poden fer, així com la resposta que vols donar amb l’objectiu de fer una comunicació persuasiva.
  • Has de ser puntual en la teva arribada a l’empresa.
  • Tingues cura de la teva imatge personal: no has d’anar vestit/da per impressionar sinó per a convèncer. Si tenim informació anticipada de l’empresa podrem adequar el nostre vestuari a ella. - És molt important mostrar-se honest/a: si et pregunten sobre alguna cosa que no saps o no tens resposta, no menteixis ni vulguis aparentar el que no ets. Sigues sincer/a i digues que desconeixes la resposta, però què faries per trobar una solució, demostrant així que ets una persona amb recursos.
  • Dóna raons satisfactòries dels motius pels quals vas deixar les teves anteriors feines.
  • Mostra una actitud positiva, d’entusiasme i d’interès envers l’ocupació.
  • Tingues confiança en tu i respon amb seguretat a les preguntes que et facin. Recorda que no només és important respondre a les preguntes sinó que també ho és el com les responem (comunicació no verbal). 

 

 

Més informació sobre l'Entrevista de Selecció