QUÈ HI PODRÀS FER?

 

SESSIÓ INFORMATIVA

 

VALORACIÓ D’OCUPABILITAT

 

ITINERARI SOCIOLABORAL PERSONALITZAT

 

Entrevistes individuals i/o accions grupals

 

Orientació professional:

Objectiu: Definir, conjuntament amb la persona, què vol fer, què sap fer i què pot fer, per començar a construir el seu projecte professional. Descobrir el seu perfil de competències.

Preparació laboral:

Objectiu: Desenvolupament de competències i coneixements necessaris per accedir al mercat de treball.

 • Entrenament per a millorar estratègies d’afrontament a situacions laborals.
 • Consolidació d’hàbits laborals.
 • Millora del perfil professional: Derivació a formació, a altres serveis o a centres formatius amb un seguiment individual i/o amb els responsables de la formació.
 • Tècniques de recerca de feina.

 

Recerca activa de feina:

Objectiu: Aprendre a buscar feina de forma autònoma.

 • Definició d’una estratègia de recerca activa de feina.
 • Assessorament sobre diversos aspectes laborals.
 • Seguiment individual de la recerca de feina.
 • Seguiment grupal: Grup de recerca activa de feina.
 • Accés a recursos i serveis de recerca de feina a l’abast de ciutadania: Club de la feina i Borsa de treball de l’IMET, borses de treball d’Internet, Oficina Jove...
 • Presentació de l’autocandidatura a empreses.
 • Preparació de l’entrevista de selecció.

 

Seguiment i acompanyament post-inserció:

Objectiu: Afavorir el manteniment del lloc de treball

 • Pla de treball individualitzat de seguiment quan la persona ja està treballant, en funció de les necessitats que s’hagin detectat.
 • Aplicació de les estratègies elaborades conjuntament per a l’adaptació al lloc de treball i a l’organització.
 • Suport al manteniment d’aspectes bàsics (assistència, puntualitat, horaris, compliment de les responsabilitats, etc.).