PROSPECCIÓ

El Servei de Prospecció de l’IMET té dues grans funcions:

 1. Indagar, situar i analitzar l’entorn empresarial de la comarca:
  • Participar en espais o fòrums empresarials que ens aportin informació sobre la situació del teixit empresarial de la comarca.
  • Estudiar els sectors per preveure i les possibles accions formatives a organitzar.
 2. Donar a conèixer què és l’IMET i les diferents accions que porta a terme, a l’entorn empresarial de la comarca:
  • Informar les empreses dels serveis que els podem oferir.
  • Mantenir al dia la informació sobre la normativa laboral per tal de donar resposta a possibles dubtes plantejats per les empreses que col·laboren amb l’IMET.

AVANTATGES

 1. Subvencionat, cost zero per a l'empresa.
 2. Ràpid, disposa d'amplis recursos i professionals preparats per gestionar les necessitats de les empreses.
 3. Personalitzat, s'adapta a les necessitats de les empreses perquè els ofereix atenció personalitzada i seguiment de les accions.
 4. Compromès, participa de la dinàmica laboral del territori amb valors d'integració i igualtat.

SERVEIS

GESTIÓ DE PRÀCTIQUES

S’ofereix a les empreses la possibilitat de col·laborar amb l’IMET acollint alumnat en pràctiques que ha rebut una formació professionalitzadora en el nostre centre.

Com a mitjà imprescindible per assolir el objectius del projecte i portar a terme les pràctiques formatives necessitem, doncs, la col·laboració del teixit empresarial.

D’una banda, perquè es compleixi la finalitat de l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits - que són un element motivador - i, de l’altra, perquè dóna l’oportunitat a les organitzacions de conèixer possibles candidatures per a cobrir futurs llocs de treball.

Aquí trobareu una mostra de les empreses col·laboradores amb l'IMET al període de pràctiques formatives de l'alumnat.