FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ A CICLES DE XERRADES I TALLERS

Dades del participant

 

Les vostres dades i la informació associada, seran recollides per l’Institut Municipal d’Educació i Treball , per al seu tractament posterior, en un fitxer automatitzat exclussivament amb la finalitat de gestionar el servei on us inscriviu, d’acord amb l’article 5 i 11.2 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament.

Nom / Xerrada sol·licitat