FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

 

Formació per a l’aprenentatge d’un ofici o una professió. La majoria dels cursos inclouen una estada de pràctiques en empreses.

Representen un ventall d’oportunitats per adquirir o renovar coneixements i habilitats que permetran posicionar-nos millor en el mercat de treball.

 

Diferenciem dos tipus d’accions:

 

1. ACCIONS DE FORMACIÓ ADREÇADES A L’OBTENCIÓ DE
CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT (CP)

Cada certificat de professionalitat està regulat per un Reial Decret que especifica les unitats de competència que el composa, mòduls formatius i unitats formatives.

 

2. ALTRES ACCIONS FORMATIVES

Cada especialitat formativa d’acord amb els continguts i condicions especificades en els programes formatius.

 

Requisits d’accés a les accions de formació generals:

 

  • Edat: Ser majors de 16 anys en el moment d’iniciar el curs.
  • Situació laboral: Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO) o com a millora d’ocupació (en el cas de treballadors en actiu).
  • Formació: Es defineix en el perfil de cada curs (en funció del Certificat de Professionalitat de referència o del programa del curs)

 

 

Certificats de Professionalitat Competències Clau Oferta Formativa Proves Nivell Procés Selecció

 

 

Aquest programa compta amb el suport de: