ERRORS EN LA RECERCA DE FEINA


1.- NO TENIR CLAR L’OBJECTIU LABORAL
Hi ha situacions en què busquem feina “de qualsevol cosa” però la nostra vida laboral ens marca que sabem i que podem fer. Hem de fer un AUTOCONEIXEMENT de nosaltres mateixos per saber i/o tenir clar quines són les nostres capacitats i experiències.


2.- NOMÉS CONFIAR EN LES OFERTES PUBLICADES PER INTERNET
El percentatge d’ofertes que arriben a publicar-se a Internet tan sols no arriba al 20%, si només revisem ofertes publicades en aquest mitjà de comunicació, estem perdent altres ofertes del mercat laboral. S’han de fomentar altres canals de  cerca de feina: AUTOCANDIDATURA I XARXA DE CONTACTES.


3.- NO FER UN BON CURRÍCULUM
El cv és una EINA bàsica per a la cerca de feina. S’ha de fer un currículum atractiu, clar, complet i dirigit al sector que interessa. El CV ha de cridar l’atenció del seleccionador i ha de ser fàcil de llegir (facilitar la lectura ràpida).


4.- RECICLATGE FORMATIU
Si has estat molt de temps en una empresa és possible que, al buscar feina, alguns aspectes de la teva forma de treballar siguin obsolets. No en totes les empreses es funciona igual, hi ha nous programes informàtics… El reciclatge ha de ser continu i els períodes d’atur són ideals per aquesta actualització.


5.- NO PLANIFICAR LA RECERCA DE FEINA
Planificar l’estratègia a seguir és important per tenir millors resultats. Quin tipus de treball m’interessa? Quin tipus d’empresa? A què estic disposat a renunciar?


6.- NO CONÈIXER LES EMPRESES  A LES QUALS ENVIES CV
És important primer fer un llistat d’empreses que t’interessen, i després comprovar que el teu perfil encaixa en aquestes empreses (empreses dianes: aquelles que valoraran el teu perfil).


7.- NO POSAR-SE EN CONTACTE AMB L’EMPRESA EN CAS D'AUTOCANDIDATURA 
Trucar en un terme màxim de dos dies a la persona de contacte per assegurar-te que el currículum s’ha rebut. Posteriorment es pot establir un terme raonable (uns 3 mesos) per tornar a contactar.


8.- APUNTAR-TE A OFERTES ON NO ENCAIXA EL TEU PERFIL
Hi ha requisits mínims que demana l’oferta. Si no compleixes aquests requisits, millor no t’apuntis. Els portals d’ocupació permeten a les empreses fer filtres i descarten sense ni tan sols mirar aquells CV que no compleixin els requisits mínims.

9.- NO PREPARAR UNA ENTREVISTA DE FEINA
Buscar informació sobre l’empresa a la qual aniràs, prepara’t preguntes que et poden fer... Et servirà per guanyar confiança i seguretat.

10.- CAURE EN LA DESESPERACIÓ
Has d’alternar la recerca de feina amb l’oci, mantenir-te actiu, fer anàlisis periòdics de la teva recerca de feina i veure si pots modificar coses, tracta amb professionals i persones que estan en la mateixa situació que tu.