GESTIÓ D'OFERTES EMPRESES

Si sou una empresa i voleu contractar personal, us oferim la possibilitat de poder enviar-nos les dades de l'oferta amb un senzill qüestionari. Tot seguit us trucarem per acabar de definir l'oferta.

Si preferiu passar en persona pel nostre servei, ens trobareu a la segona planta de l'edifici de La Paperera, a l'espai Club de la Feina.

La persona responsable del servei és la Rosalia Márquez (borsatreball@imet.cat)

Telèfon de contacte: 938 140 440

Donar d'alta una oferta

Actualment, l'IMET està homologat (amb num. d'autorització 0900000041) pel Sistema Nacional de Empleo i el Servei d'Ocupació de Catalunya per actuar com a Agència de Col·locació.