ELS PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

Dijous 19 de maig de 17.30 a 19h

Lloc: IMET, c/Unió 81 Vilanova i la Geltrú

A qui s'adreça:

A tots els joves i a les seves famílies, així com a professionals del món de l'educació, que vulguin conèixer en què consisteixen els PQPI.

Introducció

Els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) s'adrecen als nois i a les noies que finalitzen o abandonen l'etapa de l'ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de Graduat/da en Educació Secundària obligatòria (GESO).

La finalitat d'aquests programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d'un itinerari formatiu.

Objectius

- Apropar a la realitat PQPI als joves, a les famílies i als professionals del món educatiu.

- Donar a conèixer l'estructura i l'organització dels programes impartits a l'IMET.

- Orientar sobre les diferents sortides laborals i formatives

- Informar de la previsió del curs 2011-12: perfils sol.licitats, dates inscripció, proces de selecció.

Continguts

Característiques dels Programes de Qualificació Professional Inicial:

- Perfil de l'alumnat al qual s'adreça.

- Estructura i organització dels programes ( mòduls, matèries, horaris...)

- Sortides laborals i formatives

- Informació sobre la previsió per al curs 2011-12 a l'IMET