BIBLIOTECA DE RECURSOS

CONSELLS ENTORN A LA RECERCA DE FEINA


EL NETWORKING: LA XARXA DE CONTACTES

l Networking és l’intercanvi de coneixement entre dues o més persones, en temes laborals. Es tracta d’una eina que ens permet ampliar les opcions de millora de feina, conèixer el mercat laboral així com millorar l’estratègia de recerca de feina.

Es tracta d’una tasca que requereix una continuïtat en el temps i l’espai. Això vol dir que constantment podem estar fent xarxa adquirint nous contactes, tant immediats al nostre entorn com lluny d’aquest.

La relació amb els altres suposa una relació bidireccional basada en el donar i rebre. És una filosofia de vida en la que tots ens ajudem uns als altres en la consecució de l’èxit.

En el procés de recerca de feina, gestionar una bona xarxa de contactes, ens pot facilitar la consecució del nostre objectiu: inserir-nos en una empresa.

Bàsicament existeixen quatre fases alhora d’establir un bon Networking:

  1. Classificar els contactes: recollir dades importants dels contactes com: contacte personal o professional, àmbit de contacte (formació, gimnàs...), telèfons, adreces, correus electrònics...
  2. Ampliar els contactes: mostrar-se obert i accessible a noves persones, interessar-se per aspectes importants d’aquestes noves persones (professió, formació, contactes...), preparar-se una presentació ràpida i eficaç d’un mateix “elevator pich”, conèixer nous entorns (cursos o activitats de lleure...).
  3. Mantenir contacte amb professionals del sector laboral que ens interessa: participar a esdeveniments (fires, taules rodones, congressos...), fer-se membre de gremis o col·legis professionals, participar en fòrums,debats...
  4. Mantenir i explotar els contactes: sigues constant amb la relació amb els contactes, tingues detalls amb ells, recorda sempre la filosofia: guanya-guanya (benefici mutu), contacta a través de xarxes socials...

Els tipus de Networking més utilitzats són:

  • Presencial: és el que utilitzem en el nostre dia a dia de forma natural.
  • Virtual: és el Networking que més s’està desenvolupament gràcies a les eines que ofereixen les noves tecnologies. Molt útil per ampliar contactes a través de contactes així com per fer extensiva la informació que vulguem. (Linkedin, Facebook, Twitter...)