LLAR D'INFANTS EL GAVOT

DADES GENERALS

Codi del centre: 08048125
c/de les Canàries, 1-3
08800 Vilanova i la Geltrú
Telèfon: 93 815 30 12
a.e: a8048125@xtec.cat

Nota: L'entrada principal al centre, no és pel Carrer de Les Canàries, sinó que s'accedeix per la part del darrere, a la Rambla del Far.DESCRIPCIÓ

La llar d'infants El Gavot té com a funció bàsica la socialització i l'estimulació per al desenvolupament dels infants i pretén, si cal, col.laborar en les necessitats que les families puguin presentar. Per això afavorirem el desenvolupament global dels nen i de la nena com a subjectes, entenent-los com a ésserts íntegres en constant evolució. Donat que l'afectivitat dóna suport i forma a tot funcionament humà, propiciarem una vida emocional positiva i de relacions afectives, sanes i equilibrades amb l'adult i els companys i companyes. Ens definim com una escola pública, catalana, integradora, aconfessional i treballem l'educació per a la igualtat. Celebren totes les festes tradicionals amb la col.laboració i participació de les famílies.


SERVEIS QUE OFEREIX


 • Educació Infantil Primer Cicle
 • Adreçat a infants de 4 mesos a 3 anys
 • Horari: de dilluns a divendres de 9 a 17h
 • Línies:
  • 2 aules de 4 a 12 mesos (lactants)
  • 3 aules d’1 a 2 anys (caminants)
  • 4 aules de 2 a 3 anys (maternals)
 • Aules específiques: 1 de psicomotricitat.1 de plàstica, amb un horari setmanal per a tots el grups i els tallers que s'organitzen.
 • Altres serveis:
  • Servei de menjador amb cuina propia.
  • Servei d'acollida de 7.45h. a 9 hores del matí. Servei gestionat per l'AMPA.

Situació


Veure situació al Mapa d'Educació de la ciutat