PROGRAMA D'ANIMACIÓ EDUCATIVA

 

El Programa d'Animació Educativa és una eina per facilitar als centres una tria d'activitats de suport a la seva tasca pedagògica i alhora apropar a l'alumnat el seu entorn més immediat: recursos, espais, serveis de la ciutat, etc. El programa s'envia a tots els centres educatius de la ciutat: d'educació infantil, de primària i secundària.

Objectius:

• Oferir al professorat un recull d'activitats adequades al nivell de l'alumnat, atenent la diversitat de grups i oferint informació complementària als continguts curriculars.
• Oferir a l'alumnat una visió més àmplia d'allò que han aprés o que se'ls ha explicat a classe.
• Desenvolupar entre l'alumnat el seu sentit crític, donant-los l'oportunitat d'assistir a sessions/activitats elaborades amb rigor, amb professionalitat.
• Recollir en una única publicació tot un seguit de propostes, activitats provinents tant de l'Ajuntament com d'altres entitats/institucions (sempre sense ànim de lucre). Aquest fet facilita moltíssim al professorat el recull d'informació que d'altra manera es trobaria dispersada, arribant en moments i situacions diferents.

Per accedir a les activitats programades pel aquest curs, clicar Intranet de les Escoles