Objectius

La confiança, l’entusiasme, la creativitat, la imaginació, el compromís, la responsabilitat... són valors intrínsecs a l’emprenedoria. Qui no voldria tenir més confiança en un mateix? Ser més creatiu? Audaç? ...

Educar en l’emprenedoria és treballar aquestes i altres habilitats essencials per afrontar amb garanties el futur que hem de construir plegats. Al projecte Emprendre a l’escola entenem l’emprenedoria com una actitud davant la vida, l’inici d’un camí a la cerca de la proactivitat dels infants.

Amb aquesta fita, el projecte aposta per col·laborar i donar suport al professorat en la difícil però gratificant tasca de formar als infants en la iniciativa i l’esperit emprenedor.

El projecte Cultura Emprenedora desenvolupa valors i competències pròpies del món de l'emprenedoria, sabent que són aspectes bàsics per formar futurs adults compromesos amb la societat.


Antecedents

El món educatiu i el món del treball s'interessen per a una experiència asturiana que promou els valors de la cultura emprenedora entre les escoles de primària (Visita a la ciutat industrial asturiana de la Vall del Nalón - Valnalón).

Durant el curs 2009-2010, des de l'IMET, es decideix impulsar un projecte propi que desenvolupi valors i competències pròpies del món de l'emprenedoria, sabent que són aspectes bàsics per formar futurs adults compromesos amb la societat facilitant trobades entre el món empresarial i el món escolar i creant la fira de l'emprenedoria.


Metodologia

Incentivar i promoure l’emprenedoria a l’escola, entre el professorat, l’alumnat i les famílies, ha esdevingut la raó de ser d’aquest projecte. Davant dels excel·lents resultats obtinguts a les edicions anteriors i amb una metodologia pròpia i consolidada en el temps, el projecte torna a apostar per la formació al professorat, els tallers a l’aula, les activitats, l’acompanyament, la sensibilització i la difusió.

- Accions de sensibilització: formació al professorat, tertúlies, xerrades amb les famílies...

- Activitats d’implementació: el projecte a les aules, acompanyament i seguiment dels projectes, tallers de creativitat i publicitat, tertúlies a la ràdio, jornada Cultura Emprenedora, impuls de la figura del redactor/a de l’aula, trobades amb empreses de la nostra ciutat, Vine al mercat!...

- Accions comunicatives: notícies als mitjans, presentació del projecte a organismes i institucions públics i privats.