CREATIVITAT PER AL SUPORT A L'EDUCACIÓ

ATENCIÓ: No hi ha disponibilitat de places

Dates: Dimarts 22 i dimarts 29 de març de 2011, de 18 a 19.30h.

Lloc: IMET, c.Unió 81 Vilanova i la Geltrú

Finalitat

Desenvolupar la flexibilitat de pensament i d'acció dins del context de l'educació i del lleure, estimulant els recursos de comunicació personal i la fluïdesa d'expressió entre els membres de la comunitat educativa, tot descobrint la creativitat com a eina educativa.

Continguts

  • Creativitat i habilitats creatives. Espontaneïtat.
  • Flexibilitat de pensament i pensament positiu.
  • Creativitat en grup. Comunicació i expressió.
  • Adaptació, consens i acceptació.


Metodologia

Es proposen diferents dinàmiques lúdiques per motivar la implicació dels assistents i el treball creatiul. Les sessions es desenvolupen en tres parts:

  • Creació i treball individual i en grup.
  • Posada en comú i comentaris.
  • Conclusions.


Destinataris

Grups de pares i mares, educadors, professionals de l'educació, agents socials...Altres

Segons necessitats dels assistents, es pot disposar de servei de mainaderia.