CONSELL D'AFA


El Consell d’AFA és un espai de trobada en el que les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) o Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) de la ciutat es reuneixen periòdicament per compartir experiències, iniciatives i projectes, convidant-les a que s’impliquin més enllà del seu centre vertebrant propostes i interessos comuns.

El Consell de les AFA està format per un delegat o delegada de cada AFA o AMPA, sigui membre de la Junta Directiva de l’AFA o un membre de l’associació escollit per la Junta, a més dels representants municipals que es consideren oportuns.

Els objectius del Consell d’AFA són:

- Compartir experiències per millorar el funcionament i la gestió de les AFA, tot presentant diferents models de funcionament.

- Fer xarxa i comunitat educativa amb les diferents AFA per a difondre les reivindicacions de defensa d’una escola per aprendre a pensar, per a viure i a conviure, oferint una visió més global de tot allò que concerneix amb l’educació.

- Crear un marc de relació i intercanvi estable que serveixi per potenciar propostes innovadores, projectes, etc.

- Potenciar el coneixement mutu tant d'experiències com de persones que possibiliti els contactes posteriors entre les AFA de totes les escoles del municipi.


Directori d'AFA


- AFA Llars d'infants públiques
- AFA Educació primària pública
- AFA Centres d'educació concertada
- AFA Educació secundària pública