COM PODEN AJUDAR-NOS ELS CONTES

com poden ajudar-nos els contes

Narrar en veu alta un conte a un infant suposa una activitat de gran valor intel·lectual, cognitiu i emocional, que tot pare, mare o educador hauria de posar en pràctica. A més, els contes són una magnífica forma de crear complicitat i refermar els vincles afectius.

Així, en aquesta xerrada explicarem quina tipologia de contes són més adequats per cada edat i de quina manera, nosaltres com a adults, els podem aprofitar per transmetre valors i treballar la gestió d’emocions.

Reflexionarem sobre com han evolucionat al llarg del temps, des dels més tradicionals fins els més actuals, i com cada cop més són un vehicle de recolzament de les emocions.

Calendari/horari
16 de desembre, de 17.30 a 19.30h

Continguts
Desenvolupament global dels nens i els contes com a element vehicular i integrador.
Contes adequats per a cada franja d’edat.
Importància dels contes com a complement i ajuda en els processos de canvi.

Metodologia
La dinàmica amb la que gestionarem la xerrada serà mitjançant el recolzament d’unes diapositives que permetran la participació activa de les persones assistents.

Ponent
Meritxell Almirall, de Som Pares.

Inscripció
Gratuïta, prèvia inscripció al següent formulari, trucant al telèfon 93 814 0440 (pregunteu per Toni Contreras) o bé al correu electrònic tcontreras@imet.cat

Lloc
IMET
C. Unió 81, Vilanova i la Geltrú

Imatge: Bruna Schenkel