Data: Dimecres 26 de gener de 2011 de 17.30 a 19.30h

Lloc: IMET, c/ Unió 81 Vilanova i la Geltrú

A qui s'adreça: Mares i pares, famílies en general i qualsevol persona interessada en el tema.

Introducció

Xerrada orientativa a pares i mares i interessats en el tema, on s'exposa la importància d'educar com a garantia de progrés d'una societat. Educar comporta sacrifici i esforç però també alegria i satisfacció.

La xerrada consta de dues parts. En la primera s'exposa de forma senzilla i entenedora com podem ajudar als pares i mares a educar els seus fills tenint en compte la complexa societat en la que vivim. En la segona part, es dóna la paraula als assistents perquè puguin preguntar els dubtes que tinguin o reflexions que parteixin de l'esperiència de ser pares o altres que hagin vist o viscut.

Objectius

- Entendre  que l'educació és cosa de tots: pares, mares, professorat, alumnat, institucions...

- Donar eines als pares i mares per entendre's millor amb els seus fills.

 Continguts

- El nou escenari social 

- Noves formes d'educar

- Valors emergents actuals

- Educació vs formació: responsabilitats familiars

- Desenvolupament pràctiques educatives

- Conseqüències de les diverses formes d'educar

- Preguntes i consultes dels assistents