QUÈ ÉS UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT (CP)?

El certificat de professionalitat és un instrument d'acreditació oficial de qualificació del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNQP).

El Servei d’Ocupació de Catalunya els expedeix i gestiona en el marc del subsistema de formació professional per a l'ocupació.

 

Tant el subsistema laboral, com l'educatiu, estan vinculats per les unitats de competència, de forma que una vegada acreditades són reconegudes pels dos subsistemes.

Qué ofereixen els Certificats de Professionalitat?

 

On pots realitzar-los?

 

Requisists d'Accés

 

 

Enllaços d'Interés:

Institut Nacional de Qualificacions (Catàleg Qualificacions Professionals)

Sistema Nacional de Qualificacions

 

 

Certificats de Professionalitat Competències Clau Oferta Formativa Proves Nivell Procés Selecció

 

 

Aquest programa compta amb el suport de: