CENTRES PRIVATS CONCERTATS BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

ESCOLA PIA
Codi centre: 08031538
Oferta formativa: 2n. cicle d'educació infantil, educació primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. Educació d'adults.
Línies: 2 a educació infantil i primària i 2 a l'ESO.
més informació

 

COL·LEGI SANTA TERESA DE JESÚS
Codi centre: 08031502
Oferta formativa: 2n. cicle d'educació infantil, educació primària, ESO i GFGM
Línies: 1 a educació infantil i primària i 2 a l'ESO
més informació