BIBLIOTECA DE RECURSOS

Si vols més informació o no trobes alguna cosa, demana-nos-ho a clubemprendre@imet.cat.

Organismes oficials:

INICIA: per la creació d'empreses
ACC1Ó
Cambra de Comerç de Barcelona

Altres enllaços d'interès:

adEg
Autodiagnóstico del emprendedor
CUM. Campus Universitari de la Mediterrània
DGPIME
Dones d’Empresa
e-inmigrantes
Edufiemp. Portal d'Educació financera per persones empresàries i emprenedores
emprendedores tv
Observatori del mercat de treball
Portal de les Entitats de Vilanova i la Geltrú
Portal dels/les Autònoms/es Espanyols/es
Redtrabaja
Revista emprendedores
Servei d'Iniciatives Econòmiques
SoyEmpresaria

Normativa:

Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom
Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente
Resolución de 18 de marzo de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el procedimiento para el registro de los contratos de los trabajadores autónomos económicamente dependientes
Modelo de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente
Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada
Llei 7/2003, d'1 d'abril de la Societat Limitada Nova Empresa
Llei 18/2002, de 5 de juliol de cooperatives
Llei 13/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 18/2002 de cooperatives
Llei 4/1997 de societats laborals
REAL DECRETO 2485/1998, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, relativo a la regulación del régimen de franquicia, y se crea el Registro de Franquiciadores
REAL DECRETO 419/2006 de 7 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2485/1998, de 13 de noviembre, relativo a la regulación del régimen de franquicia y el registro de franquiciadores

Normativa sectorial:

Granges escola
Llar d'infants. DECRET 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres
Ludoteques. DECRET 94/2009, de 9 de juny, pel qual es regulen les ludoteques
Tatuatge, micropigmentació i pírcing. DECRET 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques
Targeta de transport, autoritzacions. ORDRE FOM/734/2007, de 20 de març, de desenvolupament del Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'autorització de transport de mercaderies per carretera

Ajuts i subvencions:

Promoció de l'ocupació autònoma
Bonificació de la base de cotització per nous treballadors autònoms de 30 anys o menys i dones de 35 o menys
Bonificació de les quotes de seguretat social per a persones amb discapacitat
Capitalització de la prestació d'atur
Exempcions de l'Impost d'Activitats Econòmiques
Abonament de les quotes de la Seguretat Social per empreses d'Economia Social
Iniciatives Local d'Ocupació (I+O)
Ajudes a transportistes autònoms per carretera que deixin l'activitat

Plans d'Empresa:

Cafeteria, gimnàs, mascotes, mobles, òptica, pastisseria, perruqueria, restaurant, acadèmia de ball, agència matrimonial, advocats, reformes, residència, neteja, catèring, traduccions, turisme actiu...

Guia per a l'elaboració del pla d'empresa

Documentació:

Agilitza els tràmits amb l'administració. Administració electrònica
Autorització de treball per compte propi (immigrants)
Base de dades ITeC amb preus de referència sector de la construcció
Comerç electrònic: Afegeix un nou canal de vendes
Empresa i llengua: Un enfocament de responsabilitat social empresarial
Formes Jurídiques d'Empresa
Full oficial de reclamació/denúncia a disposició dels clients
Full oficial de reclamació/denuncia. Cartell informatiu
Glosari d'instruments financers
Guia. Empresaris i professionals, persones físiques
Guia bàsica de la normativa comercial
Guia del franquiciador
Guia del franquiciat
Guia del treball autònom
Horaris comercials
La prevenció de riscos laborals a l'empresa de nova creació
Llistat d'establiments turístics: agències de viatges, càmpings, hotels, turisme rural
Manual de bones pràctiques per establiments comercials
Manual de comptabilitat per a les societats cooperatives catalanes de nova creació
Manual pràctic de publicitat per a botiguers i petits industrials (I)
Manual pràctic de publicitat per a botiguers i petits industrials (II)
Más allá de Google
Portal amb proveïdors d'alimentació i equips d'hostaleria: InfoRestauración
Quadernet per a gent jove emprenedora
Targeta Professional de la Construcció (TPC)
Tràmits legals d'empresa
Treball saludable amb persones dependents