Ajuda flexibilitat

Entenem com a flexibilitat horària la possibilitat de variar l'horari de treball, ja sigui crent un marge en l'horari d'entrada o sortida al treball o creant un marge d'hores possibles de treball on és el treballa dor el que determina quin és l'horari que preefereix.