AFA ESCOLES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA PÚBLIQUES

 

AMPA Escola l'Aragai
C. Dr. Zamenhof, 20
T. 93 815 3078
a/e ampa_aragai@hotmail.com

AMPA Escola l'Arjau
C. de l'Àncora, 28
T. 93 815 1371
a/e arjauampa@gmail.com
https://www.facebook.com/arjauampa

AMPA Escola Canigó
C. Canigó, 4
T. 93 815 4095
a/e afadelcanigo@gmail.com
http://www.ampacanigo.cat/home
https://www.facebook.com/Ampadelcanigo/timeline

AFA Escola Cossetània
Ronda Ibérica, 200
T. 93 893 3899
a/e afacossetania@gmail.com
https://agora.xtec.cat/ceip-cossetania/lescola/afa/
https://www.facebook.com/ampacossetania/

AFA Escola El Margalló
C. Margalló, 43
T. 634 539 939
a/e afa@elmargallo.cat
http://ampa.elmargallo.cat/
https://www.facebook.com/ampacossetania/

AMPA Escola Ginesta
Rb. Pep Ventura, 2
T. 685 728 766
a/e ginesta.vng.ampa@gmail.com
http://www.ampaescolaginesta.cat/
https://www.facebook.com/ampaescolaginesta.cat/

AMPA Ítaca
Rb. Arnau de Vilanova, 65
T. 93 815 8339
a/e info@ampaitaca.org
http://ampaitacavng.blogspot.com.es/

AFA Escola Llebetx
Camí de Sant Gervasi, s/n
T. 93 815 5373
a/e ampallebetx@gmail.com
https://www.ampallebetx.wordpress.com

AMPA Escola Pompeu Fabra
Rb. Samà, 66
T. 93 815 8487
a/e ampa_pompeu@hotmail.com
https://ampapompeufabra.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ampapompeufabravng/

AMPA Escola Sant Jordi
C. de la Mare Isabel Ventosa, s/n
T. 638 304 831
a/e ampasantjordi@hotmail.com
http://ampasantjordi.blogspot.com.es/
https://twitter.com/AMPASantJordi

AMPA Escola Volerany
C. Castellet, 15
T. 93 814 9100
a/e ampa@escolavolerany.cat
https://ampaescolavolerany.wordpress.com
https://www.facebook.com/AmpaEscolaVolerany/